12. децембар, 2023

Elektronska registracija osnivanja privrednog društva

Kako je Unija i ranije ukazivala, od 17. maja 2023. godine, u Republici Srbiji je u potpunosti ukinuto podnošenje prijava za osnivanje privrednog društva u papirnoj formi. Odredbom Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, ono je moguće isključivo putem korisničke aplikacije.

Njoj se pristupa preko zvaničnog sajta APR-a, dok korisnik mora da kreira nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju (eID.gov.rs). Ukoliko joj pristupa po prvi put.

NEXU aplikacija omogućava podnošenje elektronske registracione prijave, prilaganje elektronskih dokumenata potpisanih elektronskim kvalifikovanim sertifikatom i plaćanje takse platnim karticama. A ako lice nema uslova za elektronsku overu dokumentacije, ono može da ovlasti drugo lice da podnese prijavu kao punomoćnik.

Ovaj proces je obavezan za sledeće pravne forme:

  • društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO),
  • ortačko društvo (OD),
  • komanditno društvo (KD)
  • i akcionarsko društvo (AD).

Preostale obaveze i postupci osnivanja privrednog društva ostaju isti.

Rešenje se, takođe, donosi u elektronskom obliku. Potpisuje se elektronskim potpisom registratora. Dostavlja se na adresu elektronske pošte podnosioca zahteva. Ili se može preuzeti na aplikaciji eRegistracije.

Od datuma stupanja na snagu ove odluke, osnovano je preko 4.000 privrednih društava, objavljuje APR.

Razlozi su:

  • pojednostavljena i transparentna procedura,
  • veća efikasnost i skraćeno vreme pripreme i prilaganja same dokumentacije,
  • niži troškovi itd.

Podsećamo da je 2018. godine uvedena elektronska registracija osnivanja preduzetnika. Zatim je prošireno i na ostale forme, ali je ostavljena mogućnost izbora između papirnog i elektronskog zahteva. Dok je sada eRegistracija jedino rešenje.

Naši stručnjaci odlično poznaju sve detalje i mogu da Vam pomognu prilikom osnivanja privrednog subjekta u Srbiji. Zato sva pitanja možete poslati na info.bg@unija.com.