16. јула, 2020

Eko taksa – svi je plaćaju

 

Plaćanje eko takse je obavezno.  Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu definisano je da svi privrednici (sva pravna lica i preduzetnici)  koji obavljaju detalnost  moraju da plate eko taksu.

Uredba doneta je i počinje da se primenjuje od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07.2020. godine.

 

Kriterijumi za određivanje eko takse

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade.

Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je:

  1. registrovana kod Agencije za privredne registre (APR) i
 1. ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

 1. veliki uticaj na životnu sredinu;
 2. srednji uticaj na životnu sredinu;
 3. mali uticaj na životnu sredinu.

 

U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu.

Cenovnik taksa

Visina takse koju  ćete plaćati zavisi od dva faktora, a to su:

 • Delatnosti kojom se bavite
 • Veličina pravnog lica ili preduzetnika razvrstana u skladu sa propisom kojima se utvrđuje računovodstvo: veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik.

Na osnovu ova dva parametra, određuje se godišnja eko taksa. U nastvaku možete da vidite iznose eko takse iskazane u dinarima, na godišnjem nivou.

Iznos za delatnosti koje imaju veliki negativan uticaj na životnu sredinu

2.000.000 – velika pravna lica

500.000 – srednja

200.000 – mala

20.000 – mikro

Iznos za delatnosti koje imaju srednji negativan uticaj

1.000.000 velika pravna lica

250.000 srednja

100.000 mala

10.000 mikro

Iznos za delatnosti koje imaju mali negativan uticaj

500.000 velika pravna lica

125.000 srednja

50.000 mala

5.000 mikro

1.200 za fizička lica

 

Napomena: Iako se ne registruju u APR i advokati imaju obavezu da ponesu prijavu. Njihova šifra delatnosti (69.10) se takođe nalazi na spisku delatnosti, a u Uredbi nisu navedena izuzeća.

Plaćanje naknade

Naknada se plaća u mesečnim akontacionim iznosima, u roku od 15 dana po isteku meseca napropisani uplatni račun broj: 840-714562843-56.

Vrste Obrasca

Privredni subjekti  koji obavljaju delatnost prevoz tereta i usluge preseljenja dostavljaju prijavu na Obrascu 2. Sve ostale delatnosti za podnošenje prijave treba da popune Obrazac 1. Rok da ovo učinite je 31.07.2020. godine.

 

Uputstvo za popunjavanje Obrasca 1

Obrazac možete preuzeti OVDE.

Obrazac se sastoji od sledećih polja:

PIB – unosi se poreski identifikacioni broj obveznika

Matični broj – unosi se matični broj obveznika iz Registra jedinica razvrstavanja

Poslovno ime – unosi se pun naziv obveznika u obliku u kome je registrovan kod organa nadležnog za registraciju

Naziv i šifra pretežne delatnosti registrovane u Agenciji za privredne registere – unosi se pretežna delatnost koja je registrovana kod organa nadležnog za registraciju.

Naziv i šifra pretežne delatnosto od koje se ostvaruje najviše prihoda u prethodnoj godini –  unosi se šifra delatnosti od koje je ostvareno najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade

Adresa i središte pravnog lica ili preduzetnika – unosi se podatak o adresi sedišta (naziv mesta u kome je sedište, opština sedišta, ulica i broj sedišta) pravnog lica ili preduzetnika koja je upisana kod organa nadležnog za registraciju

Odgovorno lice – unose se sledeći podaci:

 • Ime i prezime
 • Funkcija
 • Telefon
 • E-mail

Stepen negativnog uticaja aktivnosti pravnog lica ili preduzetnika prema pretežnoj delatnosti – ukoliko je obveznik naknade u prethodnoj godini ostvario najviše prihoda od delatnosti koja nije registrovana kao takva kod organa nadležnog za registraciju, u ovo polje unosi se uticaj na životnu sredinu u koji je ta šifra delatnosti (od koje je ostvaren najviši prihod u prethodnoj godini) opredeljena u skladu sa Prilogom Uredbe.

 • Veliki uticaj na životnu sredinu
 • Srednju uticaj na životnu sredinu
 • Mali uticaj na životnu sredinu

Poslovni prihodi pravnog lica ili preduzetnika ostvareni u godini za koju se vrši utvrđivanje naknade –  unosi se podatak o poslovnom prihodu iz bilansa uspeha.

Ukoliko ste pravno lice bilo koje veličine u ovom polju upisujete poslovni prihod na osnovu finansijskog izveštaja od prethodne godine.To znači da za prijavu za 2019. godinu upisujete celokupan prihod iz 2018. Godine. Za 2020. godinu upisujete prihod iz 2019. godine. U ovom polju naznačite i za koju godinu se prijava odnosi.

Ukoliko ste se tek registrovali svakako trebate da predate ovu prijavu. U ovom polju upišite da ste novoregistrovano lice.

Ukoliko ste paušalac ovde unesite prihod iz KPO knjige.

Veličina pravnog lica ili preduzetnika razvrstana u skladu sa propisom kojima se utvrđuje računovodstvo:

 • Veliko
 • Srednje
 • Malo
 • Mikro pravno lice, odnosno preduzetnik

Jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja prezežnu detalnost -Ukoliko imate registrovano više poslovnih jedinica na različitim opštinama, u polje „Jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost upisujete sve opštine na kojima poslujete. Takođe, na svim opštinama predajete prijavu. Uprave javnih prihoda doneće rešenje po kojem ćete plaćati i to samo na onim opštinama na kojima ostvarujete prihod.

Ako imate više poslovnih jedinica na istoj opštini, podnosi se samo jedna prijava.

Napomena:  Određene šifre delatnosti nisu obuhvaćene pravilnikom. To svakao ne znači da ne plaćate taksu. Neophpdno je da na obrascu za prijavu napišite da vaša šifra nije klasifikovana Uredbom. To možete upisati u polju Naziv i šifra pretežne delatnosti.

 

Gde i kako se predaje prijava

Potpisan i popunjen obrazac predajete u jedinici lokalne samouprave, koja donosi rešenje po kojem ćete plaćati eko taksu.

Zavisno od opštine obrazac je moguće poslati poštom, u nekima čak i mejlom. Razumemo da većina ljudi želi da izbegne odlazak gde ima puno ljudi. U tom slučaju vam savetujemo da proverite sa vašim računovođom ukoliko on može da ovo uradi umesto vas. Možete takođe proveriti sa vašom loklanom samoupravom na koji način možete dostaviti obrazac. Neke lokalne samouprave koje sm omi kontaktirali prihvataju skeniraju prijavu poslatu na mejl adresu.

Kontakt podatke za Beogradske lokalne samouprave možete pronaći OVDE.

Kontakt podatke za sve ostale lokalne samouprave na teritorije Srbije možete pronaći OVDE.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu najvaila je da će od 18. jula biće omogućeno elektoronsko podnošenje prijave. To će moći da se uradi putem portala lokalne poreske administracije (LPA). Na ovaj način moći će da se podnese samo prijava za 2020. godinu. Prijave za 2019 godinu moraće i dalje da se podnose u lokalnoj samoupravi.

Napomena: Iako su iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu prvobitno najavili da samo za 2020. godinu. biti moguće elektronsko podnošenje prijave to se promenilo. Prijava se i za 2019. godinu može podneti elektronskim putem.