Cirkularna ekonomoja
10. август, 2023

Cirkularna ekonomija dobija svoje standarde

Cirkularna ekonomija je postala način proizvodnje kome trebamo svi da težimo. Na međunarodnom nivou, u toku je razvoj šest ISO standarda u oblasti cirkularne ekonomije. Nedavno su tri dobila status „nacrt međunarodnog standarda“.

Šta je cirkularna ekonomija?

Cirkularna ekonomija predstavlja regenerativni ekonomski sistem u okviru kojeg se proizvodni resursi, otpad, emisija otpada i energetski odliv bitno umanjuju usporavanjem, zaokruživanjem i produžavanjem energetskih i materijalnih ciklusa (životnih krugova) u proizvodnji. To se ostvaruje osmišljavanjem i stvaranjem proizvoda na takav način da im se maksimalno produži životni vek. Nakon toga važno je i održavanje, servisiranje i reciklaža.

Model cirkularne ekonomije u potpunoj je suprotnosti u odnosu na trenutno dominantnu linearnu ekonomiju. Linearna ekonomija promoviše koncept proizvodnje nazvan “uzmi (iz prirode), napravi (u procesu proizvodnje), iskoristi, odbaci (na otpad)”.

Međunarodni standardi za cirkularnu ekonomiju

Tehnički komitet TC323 – Circular economy, u okviru Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), 18. jula 2023. godine usvojio je nacrte 3 međunarodna standarda:

  • ISO 59004 – Terminologija, principi i uputstvo za primenu
  • ISO 59010 – Uputstvo za poslovne modele i mreže vrednosti
  • ISO 59020 – Merenje i ocenjivanje cirkularnosti

– Savremeni način poslovanja podrazumeva primenu principa cirkularnosti materijala, štednje resursa i sirovina kao i stvaranje dugoročne poslovne strategije koja otpad iz proizvodnje, ali i iz celokupnog životnog ciklusa proizvoda, svodi na minimum – kaže Dušan Stokić, rukovodilac Centra za životnu sredinu, tehničke propise, kvalitet i društvenu odgovornost u Privrednoj komori Srbije.

Ističe da to podrazumeva model poslovanja kojim se postepeno napušta linearni, a sve više primenjuje cirkularni model poslovanja. Važno imati na raspolaganju odgovarajuće, međunarodno verifikovane i priznate standarde koji ovo podržavaju, navodi se na sajtu Privredne komore.

Nakon sledeće faze – razmatranja i usvajanja opravdanih sugestija i komentara koji unapređuju ova dokumenta – početkom 2024. godine očekuje se i njihovo konačno objavljivanje u formi međunarodnog standarda dostupnog svim zainteresovanim stranama.

Preuzeto sa: ekapija