ovjek kuca na kompjuteru
17. svibnja, 2024

Isplata regresa: Vaša prava 2024.

Isplata regresa je važan dio stimulacije zaposlenika, posebno uoči godišnjeg odmora. Regres predstavlja materijalno pravo koje zaposlenik može ostvariti na temelju ugovora o radu, kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu. U 2024. godini, isplata regresa može biti oporeziva i neoporeziva, ovisno o ukupnom godišnjem iznosu.

Što je regres?

Svaki poslodavac ima mogućnost stimulacije rada zaposlenika u firmi kroz razne vrste isplata. Jedna od njih je regres, kojem se svaki zaposlenik raduje i nada prije godišnjeg odmora.

Regres je, pravno govoreći, materijalno pravo zaposlenika koje se može ostvariti na temelju važećeg akta, bilo da se radi o ugovoru o radu, kolektivnom ugovoru ili internom pravilniku o radu.

Isplata regresa

Ako pravo na neoporezivu isplatu prigodne nagrade nije definirano kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca, radnik nema zakonsko pravo na nju prema Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23). U tom slučaju, poslodavac nije obavezan isplatiti radniku ovu nagradu.

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, isplata regresa može biti oporeziva i neoporeziva. Radniku se u 2024. godini neoporezivo može isplatiti do 700,00 eura godišnje za prigodne nagrade. U njih se ubrajaju božićnica, regres, uskrsnica i slično. Ukoliko godišnji iznos premašuje 700,00 eura, tada se regres (ili ostale vrste prigodnih nagrada) oporezuje kao plaća.

Prema Ovršnom zakonu, neoporezivi regres izuzet je od ovrhe, i to ukoliko ga poslodavac isplaćuje na zaštićeni račun zaposlenika. Ukoliko zaposlenik nema otvoren zaštićeni račun, poslodavac ga isplaćuje na tekući račun te je samim time podložan ovrsi.

Isplata regresa za zaposlene kod više poslodavaca

U slučaju kada poslodavac odluči isplatiti regres zaposleniku koji je istovremeno zaposlen kod dva ili više poslodavca, zaposlenik je dužan prije isplate regresa dostaviti poslodavcu pisanu izjavu je li i u kojoj svoti ostvario isplatu primitaka za to porezno razdoblje. Uz navedeno, poslodavac je u mogućnosti provjeriti iznose isplaćenih neoporezivih primitaka putem sustava ePorezna.

Vrijeme isplate regresa

Regres se može isplatiti najkasnije do dana početka godišnjeg odmora ili s plaćom za mjesec u kojem se koristi godišnji odmor.

Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama propisana je jednokratna isplata regresa najviše jednom godišnje, najkasnije do 15. srpnja tekuće godine, a zaposlenicima koji se kasnije zaposle ili nisu u to vrijeme na polu zbog duljeg bolovanja, korištenja rodiljnog, roditeljskog dopusta i sličnih razloga, regres se isplaćuje najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.