Uvođenje eura u RH
20. srpnja, 2022

Ugovori – Smjernice za uvođenje eura u RH

Sukladno načelu neprekidnosti ugovora, postojeći ugovori s iznosima u kuni nakon 1.1.2023. i dalje su važeći. Novčani iskazi vrijednosti u spomenutim ugovorima, danom uvođenja eura kao službene valute, smatrat će se novčanim iskazima u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Isto se odnosi i na ugovore o radu te iste neće biti potrebno mijenjati samo zbog uvođenja eura kao službene valute. Iznosi u Pravilnicima o radu, aneksima ugovora i sl., koji će se zbog potrebe mijenjati nakon uvođenja eura, moraju biti iskazani u euru.

Za ugovore koji su sklopljeni s partnerima izvan eurozone predlaže se dodati klauzulu o euru kojom bi se, u slučaju trajanja ugovora i nakon službenog dana uvođenja eura, sporazumno utvrdilo da će euro biti važeća valuta.