23. јул, 2020

Vodič za zamrzavanje i zatvaranje paušalne agencije

Zamrzavanje paušalne agencije

Ukoliko ste odlučili da privremeno prestanete sa radom ili da obrišete svoju agenciju iz Privrednog registra ovo je vodič za vas.

Razlozi za zatvaranje radnje su razni. Koji god da je vaš razlog postupak je uvek isti. Prvi korak je da je “zamrznete” agenciju. Na ovaj način prijavljujete privremeni prekid obavljanja delatnosti. Obračun poreza i doprinosa će biti prekinut i moći ćete da izmirite celokupno zaduženje.

 

Zakonske odredbe za zamrzavanje paušalne agencije

Privremeno zamrzavanje preduzetničke radnje regulisano je Zakonom o privrednim društvima. Zakon nije tačno uredio detaljan spisak uslova pod kojima se može odobriti zamrzavanje.

Vlasniku  preduzetničke radnje je ostavljen izbor i oko toga da li će plaćati doprinose. Ukoliko nastavi da plaća doprinose za PIO, u tom periodu će mu ići staž. U suprotnom neće. Isto važi i za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje.

Zamrzavanje može najduže da traje dve godine po zakonu i posle tog perioda bi trebalo prisilno da se ugasi. U praksi se dešava da do toga ne dolazi i da zamrzavanje traje mnogo duže.

Zakonski ne postoji ograničenje za zamrzavanje agencije. Ukoliko je potrebno možete to činiti i više puta u toku godine. Svaki put kada je odmrznete možete nastaviti sa radom. U slučaju da gasite agenciju ne možete je ponovo aktivirati. Vi je na ovaj način brišete iz registra.

Napomena: Kada privremeno prekidate poslovanje o tome treba da obavestite banke kod kojih imate otvorene račune. To činite dostavljanjem rešenja APR-a o nastaloj promeni u poslovanju.

 

3 koraka do “zamrzavanja” agencije

Sve što treba da uradite je da:

  1. Predate Registracionu prijavu promene podataka i Dodatak 06 Agenciji za privredne registre. Uz to treba da imate i dokaz o uplati naknade. Ona iznosi 750 din.

Napomena: Datum prestanka ne može biti pre datuma predaje prijave, ali može biti datum u budućnosti.

  1. Rešenje APR-a o prekidu obavljanja delatnosti moći ćete da preuzmete U roku od dva-tri dana.

Napomena: Status predate prijave možete proveriti OVDE.  Savetujemo vam da ne zahtevate da Rešenje dobijete poštom. Na njega biste morali da sačekate nekoliko dan više.

  1. Nakon donošenja Rešenja APR-a o prekidu obavljanja delatnosti dužni ste da elektronski podnesete poresku prijavu PPDG-1R. Rok za ovo je 30 dana. Ovom prijavom obaveštavate Poresku upravu da ste obustavili delatnost. Na ovaj način vam se stopira obračun poreza i doprinosa.

 

Brisanje paušalne agencije

Ukoliko se odlučite za brisanje agencije  važno je da se uverite da ste izmirili sva zaduženja. To možete da uradite proverom stanja u Poreskoj upravi.  Nakon toga pratite;

4 koraka do birsanja agencije

  1. Zahtev se podnosi nadležnoj Poreskoj upravi. Oni vam izdaju Uverenja o izmirenim dugovanjima Preduzetnika za poreze i doprinose. Z a to plaćate takse od 640,00 din.

Napomena: U proseku se a uverenje Poreske uprave čeka oko 7 dana. Ovo svakako zavisi od same Poreske uprave i može biti i duže.

  1. Podnosi se Zahtev nadležnoj Upravi prihoda za izdavanje Uverenja o izmirenim obavezama Preduzetnika prema lokalnoj administraciji, uz uplatu takse od 310,00 din. U praksi pomenuto uverenje se dobija u roku od 2 dana
  2. Nakon dobijanja ovih uverenja, u roku od 5 dana podnesite u APR-u Registracionu prijavu brisanja preduzetnika, uz uplatu takse od 1.200,00 din.
  3. Imate rok od 30 dana da podnesete elektronsku poresku prijavu.

Napomena: Sve ovo na papiru zvuči jednostavno, ali Uverenja važe samo 5 dana. Poreska uprava i Uprava javnih prihoda imaju različite rokove za izdavanje uverenja. Neretko se dešava da su preduzetnici i po nekoliko puta vade uverenja da bi se uklopili u rok. Ne treba zaboraviti da se za dobijanje svakog uverenje plaća taksa od nekoliko stotina dinara. Zato vam savetujemo da se pre podnošenja zahteva raspitate na oba mesta za koliko ćete dobiti Uverenje.  Zahteve zatim predajte u razmacima tako da ih dobijete isti dan.

 

Kako da podnesete elektronsku poresku prijavu

Od početka 2018 godine PPDG-1R (Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno sicijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti) podnosi se elektronskim putem. Ovo se vrši preko portal Poreske uprave. Za podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku potrebno je da sa sajta Poreske uprave preuzmete aplikaciju e-porezi. OVDE možete preuzeti korisničko uputstvo.

U aplikaciji ePorezi, izaberite prijavu PPDG-1R.

Za ovu namenu prijavu popunjavate na sledeći način:

1.1. Vrsta prijave – 1 Opšta prijava

1.1a Osnov za prijavu – 4 Prekid obavljanja samostalne delatnosti (ukoliko zamrzavate) ili 3 Prestanak obavljanja samostalne delatnosti (ako ste zatvorili agenciju)

1.1b Vrsta poreske obaveze  – 1 konačna poreska obaveza za prethodni poreski period

1.2. Poreski period od datuma osnivanja do datuma prekida, odnosno prestanka obavljanja delatnosti

1.3. Datum dospelosti – 30 dana od datuma prekida

3.1. Osnov osiguranja – 1 ako je u pitanju osnovna delatnost, 2 ukoliko ste u radnom odnosu u drugoj firmi

7.2. Broj zaposlenih – upisujete 0 ukoliko nemate zaposlene za koje plaćate porez i doprinos. Sebe ne smatrate zaposlenim. Ukoluji imate zaposlene radnike za koje plaćate porez i doprinose upišite taj broj.

7.3. Površina sedišta radnje – ovo polje napominjemo samo zbog onih koji nemaju definisan prostor ugovorom o zakupu. Ukoliko radite od kuće navedite 6m2 kao optimalan prostor za rad

 

Kompletnu dokumenatciju možete preuzeti OVDE.

Sve ovo možete uraditi i samostalno. Ukoliko vam je u bilo kom trenutku potrebna naša pomoć možete nas kontaktirati OVDE.