Top pet karakteristika kvalitetnog računovodstva
3. фебруар, 2023

Top pet karakteristika kvalitetnog računovodstva

Kako odabrati računovodstveni servis?

Bilo da ste na početku razvijanja svog biznisa ili ste već dugo uspešni na tržištu, znate da je izbor računovodstva jedan od važnijih stubova u gradnji biznisa. U samom početku, volite svog računovođu jer vas upućuje u biznis i pomaže vam u svemu onom sa čim se susrećete po prvi put. Kada je vaš biznis već razvijen, uspešan i kontinuirano raste, shvatite da vam je računovođa najbolji prijatelj.

Kako odbrati računovodstveni servis koji će vam postati najbolji prijatelj nije baš lako za staviti u okvire pravila, ali definitivno vam ovih pet saveta može pomoći.

1 – Računovođa koji vas podseća na rokove

Najbolje je da krenemo sa primerom. Pandemija COVID-19 virusa bi bila dobar primer, obzirom da su se zakoni i odredbe menjali na dnevnoj osnovi.

Nikome nije prijatno plivati u velikoj količini informacija, posebno ako govorimo i o komplikovanim sistemima i administraciji. Tu na scenu treba da nastupi vaš računovodstveni i knjigovodstveni servis. Pravi prijatelj i dobar računovođa će vas obavestiti na vreme o svim odredbama koje se tiču vašeg biznisa, pomoći vam da pripremite potrebnu dokumentaciju i predate je u datom roku.

Znate da ne morate sami misliti o roku za PDV i finalni godišnji izveštaj? Ukoliko kao poslodavac vodite računa i o tome, onda je sigurno vreme da razmislite o promeni računovodstvenog servisa. Pored toga što će vas podsetiti da svoje obaveze ispunite na vreme, sprečiće potencijalna kašnjenja i eventualne finansijske kazne. Vaše je da se fokusirate na svoj biznis, rast i druge važne poslovne zadatke.

Brinemo o vašem obračunu zarada
Brinemo o vašem obračunu zarada

2 – Računovođa kao savetnik

Ponekad procedure koje kao poslodavac trebate da ispoštujete i nisu toliko komplikovane. Neke ciljeve sigurno možete postići na jednostavniji način i lakšim putem. Složićemo se, niko ne voli da rasipa svoju energiju i vreme.

Kvalitetan računovodstveni servis produžena je ruka svojim klijentima. Vašem računovođi je cilj da rastete i ostvarujete svoje ciljeve jednako kao da je deo vaše firme. Zato ćete od vašeg računovođe očekivati da aktivno učestvuje sa vama u vašim finansijskim odlukama i savetuje vas tako da uvek birate najoptimalnija rešenja za svoj biznis.

Računovođa je osoba koja poznaje finansijske aspekte poslovanja klijenta, zakonodavstvo, pravila i regulative vezane za poslovanje. Kao takav, može i treba da pruži objektivne i profesionalne savete o finansijskim strategijama i rešenjima. Pored svega, kao podrška ostvarivanja poslovnih ciljeva klijenta postaje i bitan akter u planiranju dugoročne finansijske sigurnosti.

3 – Analitičan računovođa

Analitičko razmišljanje definiše se kao poces razmišljanja koje se bazira na kritičkom i sistematičnom analiziranju informacija i podataka kako bi se donela informirana odluka ili zaključak. Ono bi uključivalo procese razumevanja i interpretacije informacija i podataka, kao i identificiranje i analiziranje relativnih faktora. Takođe, uključuje i stvaranje logičkih zaključaka te proveru i potvrdu tih zaključaka sa dodatnim informacijama i istraživanjima.

Analitičko razmišljanje se koristi u mnogim područjima, uključujući i poslovno te je ključno za donošenje informisanih odluka i rešavanje složenih problema.

Kod računovođa, analitičko razmišljanje označavalo bi sposobnost da se kritički i detaljno analiziraju finansijski podaci, kako bi se donele informisane poslovne odluke. Analitičan računovođa će identifikovati i razumeti finansijske trendove i izazove koji se stavljaju pred njegovog klijenta.

Pored toga, analitičan računovođa izradiće i primeniti matematičke i statističke metode za analizu finansijskih podataka klijenta, kao i adekvatan pregled i interpretaciju finansijskih izveštaja. U konsultacijama sa klijentom, utvrdiće predlog rešenja za probleme ili potencijalne probleme u finansijskom poslovanju.

SveobuhvatnI i aktuelnI poreskI savetI iz širokog spektra poreskih oblasti
SveobuhvatnI i aktuelnI poreskI savetI iz širokog spektra poreskih oblasti

4 – One-stop Shop

One-stop shop je koncept kojim se klijentima pruža sve što im je potrebno na jednom mestu, bez potrebe da se kreću između različitih lokacija ili kontaktiraju različite uslužne delatnosti. Cilj one-stop shopa je pružiti jednostavniji i efikasan sistem za klijente, smanjujući vreme i troškove povezane sa rešavanjem različitih potreba.

One-stop shop može se primeniti u mnogim sektorima pa i u poslovnom. Ovakav koncept može pružati sve usluge vezane za registraciju kompanije na jednom mestu, uključujući registraciju, poresku prijavu i druge administrativne poslove, ali i usluge računovodstva, obračuna zarada i savetovanja koji su potrebni kompanijama nakon registracije.

5 – Proaktivan pristup

Proaktivan pristup označava stav i ponašanje u kojem se proaktivno radi na preventivnom rešavanju problema, pre nego što se pojave ili postanu ozbiljni. U poslovanju, važno je razmišljati strateški i donositi adekvatne odluke koje će na vreme eliminisati potencijalne probleme i komplikacije u poslovanju.

Ovakav pristup možda je i najvažniji u finansijskom delu poslovanja. Proaktivan računovođa pomoći će klijentu da identifikuje i analizira potencijalne probleme i izazove te da donese preventivne mere kako bi se smanjilo ili sprečilo njihovo ponavljanje.

Proaktivan pristup je suprotan reaktivnom pristupu, gde se čeka da se problemi pojave prije nego se deluje na njihovo rešavanje. Proaktivan pristup pomaže u održavanju kontrole nad situacijom, smanjuje stres i povećava efikasnost u rešavanju problema.

U praksi, neki od primera kod računovodstva su:

  • praćenje svih izmena zakonskih regulativa,
  • kontinuirana interna provera kvalitete rada računovođa i usluga,
  • dostavljanje svih informacija na vreme i pre datog roka,
  • preduzimanje aktivnosti i savetovanje i bez da klijent traži provere ili savete,
  • interne edukacije računovođa i razmena najboljih iskustava.
Do sada je više od 2000 zadovoljnih klijenata ukazalo poverenje nama

„Klijentova kompanija je i moja kompanija“ – računovođa

Kada sumiramo svih pet saveta nameće nam se jedinstven zaključak – klijentova kompanija je i kompanija računovođe. Zašto?

Zato što je računovođa pre svega partner kompanije, a ne samo eksterni računovođa. Zato što računovođa poznaje vašu kompaniju kroz brojeve, zna u svakom trenutku koliko vam duguju kupci i kolike su vam obaveze prema dobavljačima. Računovođa koji vam pomaže da vodite svoju kompaniju nije alat koji koristite već je on tu da biste vi videli na koji način vaš uspeh može da raste, gde trebate da smanjite rashode, a gde da povećate prihode da biste ostvarili svoj cilj.

U praksi se nekada dogodi da kompanije na računovođu gledaju samo kao na dodatni trošak ili kao puko zadovoljenje zakonske obaveze. Ovakve kompanije ubrzo sustigne taj isti zakon kad dođe do plaćanja poreza. Dobar računovođa nije trošak. On je investicija baš zato što je on u stvari deo kompanije. On gradi kompaniju, on je poznaje, analizira i čuva kako bi poslodavac mogao da uštedi svoje vreme i investira ga dalje.

Klijentova kompanija je i moja kompanija je mišljenje i odlika dobrog računovođe. Nije važno da li je eksterni ili interni. Ono što je važno jeste da računovođa i kompanija rade zajedno.