Rast i prilike: Investicije na Zapadnom Balkanu
21. децембар, 2023

SVEOBUHVATAN VODIČ ZA POSLOVANJE NA ZAPADNOM BALKANU – UNIJA

Ako nameravate da poslujete u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana, verujemo da Vam možemo pomoći pružanjem sažetog pregleda najvažnijih aspekata poslovanja. Ova dinamična regija, smeštena u srcu Evrope – bogata je kulturnom raznolikošću i istorijom, prirodnim lepotama, a nudi povoljno poslovno okruženje za domaće i strane investitore.

U nastavku teksta ćemo predstaviti osnove poslovanja sa kojima ćete se susresti u državama Zapadnog dela Balkana – Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Usredsredili smo se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

BOSNA I HERCEGOVINA SRBIJA SEVERNA MAKEDONIJA CRNA GORA HRVATSKA SLOVENIJA

Webinar: Doing Business in Western Balkan: Legal and Tax Perspective

Brošura: „Invest in Balkans“ (EN)

BOSNA I HERCEGOVINA

Bosna i Hercegovina se ističe kao zemlja s dinamičnim poslovnim okruženjem koje privlači investitore iz raznih sektora delovanja, pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u BiH, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radnopravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Turizam
 • IT
 • Telekomunikacije
 • Energetski sektor
 • Farmaceutska industrija
 • Građevinski sektor
 • Trgovina
 • Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U Bosni i Hercegovini je trend rasta privredne aktivnosti nastavljen, ali nešto nižim intezitetom u odnosu na prethodne godine. Prema trenutno raspoloživim preliminarnim podacima za 2022. godinu u Bosni i Hercegovini je registriran rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 1,7% u odnosu na isti period prethodne godine. Sličan trend nastavljen je i u 2023. godini, obzirom da registrirane stope rasta ukazuju na dodatno usporavanje kako fizičkog obima industrijske proizvodnje, tako i ukupne ekonomske aktivnosti u Bosni Hercegovini.

U periodu 2023-2026. godina, kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu očekuje se postepena stabilizacija ekonomskih prilika što će se odraziti i na kretanje obima proizvodnje, zaposlenosti i izvoza.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U BOSNI I HERCEOGOVINI

 • Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću
 • Vreme registracije: jedan mesec
 • Potreban broj osnivača: najmanje jedan
 • Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje jedan
 • Službeni registar pravnih lica:

Druge uobičajene forme pravnih subjekata u Bosni i Hercegovini:

 • Deoničarsko društvo (d.d.) – FBIH
 • Akcionarsko društvo (a.d.) – RS

POREZ NA DOBIT U BOSNI I HERCEGOVINI

 • Stope poreza na dobit: 10%
 • Poreski period: kalendarska godina ili fiskalna godina

POREZ NA DODATU VREDNOST U BOSNI I HERCEGOVINI

Stope PDV-a:

 • 17% standardna stopa
 • 0% na izvoz robe

Prag za PDV:  100.000,00 BAM

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Bosni i Hercegovini.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Ko ima pravo da radi u Bosni i Hercegovini?

 • Građani Bosne i Hercegovine
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vreme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U BOSNI I HERCEGOVINI

Stope poreza na dohodak

 • 10% na godišnji prihod u FBiH
 • 8% na godišnji prihod vezan uz ugovor o radu u RS
 • 10% godišnje na godišnji prihod vezan uz samostalne poslovne aktivnosti u RS
 • 13% na godišnji prihod od imovine i prava na imovinu, dobit od kapitala i prihod od stranih izvora u RS

Oporezivi prihodi u FBiH obuhvataju: Prihod od zaposlenja, samostalne poslovne aktivnosti, imovinu i prava na imovinu, kapitalne investicije, dobitke iz igara na sreću i lutrije

Oporezivi prihodi u RS obuhvataju: Prihod od zaposlenja, samostalne poslovne aktivnosti, imovinu i prava na imovinu, dobit od kapitala i prihod od stranih izvora

Nema sumnje da je Bosna i Hercegovina privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje želeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gde tim stručnjaka savetuje i pomaže u celokupnom poslovanju. Naš kontakt u Bosni i Hercegovini: Džejna Mahović, dzejna.mahovic@unija.com


SRBIJA

Srbija, kao zemlja sa bogatom istorijom i ekonomijom u razvoju, pruža raznolike prilike za poslovanje. U nastavku ćemo istražiti osnove poslovanja u ovoj državi, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U SRBIJI

 • Automobilska industrija
 • IT
 • Telekomunikacije
 • Energetski sektor
 • Građevinski sektor
 • Trgovina
 • Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U SRBIJI

Ekonomija Srbije će ove godine porasti za 2,2 odsto i ubrzati rast na 3,1 odsto u 2024. godini i na 3,7 odsto u 2025. godini prema proceni Evropske komisije. Očekivanja za prosečnu inflaciju za ovu godinu su na nivou 12,5 odsto, a za sledeću godinu 4,6 odsto.

Očekivanja su da će srpska privreda ubrzati rast u narednim godinama pre svega zbog očekivanog rasta privatne potrošnje, niže inflacije i povećanja investicija.

Očekivano povećanje investicija uslovljeno je razlozima zbog kojih je Srbija dobro okruženje za investiranje. Razlozi za dobro investiranje u Srbiju se odnose pre svega na dobru stratešku poziciju za poslove koji su povezani sa Evropskom Unijom, prihvatljive poreske namete uzimajući u obzir i poreske podsticaje, jednostavno i brzo osnivanje kompanija, postojanje slobodnih zona, mogućnost zapošljavanja stranaca, kao i postojanje poreskih podsticaja za zapošljavanje stranaca.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U SRBIJI

 • Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću
 • Vreme registracije: do pet radnih dana
 • Potreban broj osnivača: najmanje jedan
 • Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje jedan
 • Službeni registar pravnih lica:

Druge uobičajene forme pravnih subjekata u Srbiji su:

 • Komanditno društvo
 • Ortačko društvo (o.d.)
 • Akcionarsko društvo (a.d.)

POREZ NA DOBIT U SRBIJI

 • Stope poreza na dobit: 15%
 • Poreski period: kalendarska godina ili fiskalna godina

POREZ NA DODATU VREDNOST U SRBJI

Stope PDV-a:

 • 20% standardna stopa
 • 10% smanjena stopa

Prag za PDV:  8.000 000 RSD

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Srbiji.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U SRBIJI

Ko ima pravo da radi u Srbiji?

 • Građani Srbije
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vreme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U SRBIJI

Stope poreza na dohodak

 • 10%-20% u zavisnosti od prirode dohotka

Oporezivi prihodi u Srbiji obuhvataju: prihod od zaposlenja, autorske honorare, poslovni prihod, prihod od poljoprivrede i šumarstva, prihod od investicija, prihod od nepokretnosti, kapitalnu dobit, ostale prihodi.

Nema sumnje da je Srbija privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje želeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gde tim stručnjaka savetuje i pomaže u celokupnom poslovanju. Naš kontakt u Srbiji: Dragana Ašić Ratkovac, dragana.asic@unija.com


SEVERNA MAKEDONIJA

Severna Makedonija, kao zemlja sa bogatom kulturnom baštinom i ekonomijom u razvoju, privlači pažnju investitora iz raznih područja delovanja, pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u Severnoj Makedoniji, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U SEVERNOJ MAKEDONIJI

 • IT
 • Telekomunikacije
 • Energetski sektor
 • Građevinski sektor
 • Trgovina
 • Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U SEVERNOJ MAKEDONIJI

Ekonomija u Severnoj Makedoniji prema prognozi Evropske komisije (EK) za 2024. godinu očekuje se da će ostvariti rast od 2,7 posto. Ova projekcija predviđa daljnji napredak nakon što je ekonomija zemlje porasla za 2 posto u prethodnoj godini.

Takođe, očekuje se da će inflacija usporiti na 9,5 posto u 2023. godini, dok je privredna proizvodnja Severne Makedonije porasla za 2,1 posto u 2022. godini. Ovaj predviđeni rast pruža perspektivu stabilnosti i potencijalnog jačanja ekonomije zemlje u nadolazećem periodu.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U SEVERNOJ MAKEDONIJI

 • Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću
 • Vreme registracije: jedan mesec
 • Potreban broj osnivača: najmanje jedan
 • Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje jedan
 • Službeni registar pravnih lica:

Druge uobičajene forme pravnih subjekata u Severnoj Makedoniji su:

 • Javno trgovinsko udruženje
 • Akcionarsko društvo (AD)
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano od jednog lice (DOOEL)

POREZ NA DOBIT U SEVERNOJ MAKEDONIJI

 • Stope poreza na dobit: 10%
 • Poreski period: kalendarska godina

POREZ NA DODATU VREDNOST U SEVERNOJ MAKEDONIJI

Stope PDV-a:

 • 18% standardna stopa
 • 5% i 10% smanjena stopa

Prag za PDV:  2.000 000 MKD

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Severnoj Makedoniji.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U SEVERNOJ MAKEDONIJI

Ko ima pravo da radi u Severnoj Makedoniji?

 • Građani Severne Makedonije
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vreme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U SEVERNOJ MAKEDONIJI

Stope poreza na dohodak

 • 10%
 • 15% prihod od dobitaka iz igara na sreću i lutrije

Oporezivi prihodi u Severnoj Makedoniji obuhvataju: Prihod od zaposlenja, prihod od samostalnih poslovnih aktivnosti, prihod od autorskih prava i srodnih prava, prihod od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda, prihod od prava na industrijsku svojinu, prihod od zakupa i podzakupa, prihod od kapitala, kapitalna dobit, prihod od dobitaka iz igara na sreću i lutrije, prihod od osiguranja i ostale prihode.

Nema sumnje da je Severna Makedonija privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje želeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gde tim stručnjaka savetuje i pomaže u celokupnom poslovanju. Naš kontakt u Severnoj Makedoniji: Milan Aleksovski, milan.aleksovski@unija.com 


CRNA GORA

Crna Gora, kao zemlja s bogatom kulturnom baštinom i ekonomijom u razvoju, privlači pažnju investitora iz raznih područja delovanja, pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u ovoj državi, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U CRNOJ GORI

 • Turizam
 • IT
 • Telekomunikacije
 • Energetski sektor
 • Drvna Industrija
 • Trgovina
 • Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U CRNOJ GORI

Rast aktivnosti na tržište Crne Gore registrovan je u oblasti turizma (18.86%), šumarstva (65.3% iskazano ponderisanim indeksom) i u oblasti industrijske proizvodnje (6%). Bankarski sistem u Crnoj Gori je stabilan i visoko likvidan. Godišnja inflacija u septembru 2023. godine, mjerena potrošačkim cijenama iznosila je 7,9%.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U CRNOJ GORI

 • Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Vreme registracije: 10 radnih dana
 • Potreban broj osnivača: najmanje jedan
 • Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje jedan
 • Službeni registar pravnih lica: /

Druge uobičajene forme pravnih subjekata u Crnoj Gori:

 • Ortačko društvo / ortakluk (OD)
 • Akcionarsko društvo (AD)

POREZ NA DOBIT U CRNOJ GORI

 • Stope poreza na dobit: progresivna stopa
  •  na oporezivu dobit do 100.000,00 eura 9%; 
  •  od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura + 12% na iznos preko 100.000,01 eura; 
  • dobit preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura + 15% na iznos preko 1.500.000,01 eura. 
 • Poreski period: kalendarska godina

POREZ NA DODATU VREDNOST U CRNOJ GORI

Stope PDV-a:  

 • 21% opšta stopa  
 • 7 % snižena stopa  

Prag za PDV:  30.000 EUR

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Crnoj Gori.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U CRNOJ GORI

Ko ima pravo da radi u Crnoj Gori?

 • Građani Crne Gore
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vreme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U CRNOJ GORI

Stope poreza na dohodak:

 • Dohodak do 700 EUR bruto je neoporeziv
 • Bruto dohodak od 701 EUR do 100 EUR je opreziv stopom od 9%
 • Dohodak iznad 1001 EUR bruto je oporeziv sa 15 %

Oporezivi prihodi u Crnoj Gori obuhvataju: lična primanja, samostalne djelatnosti; imovina; kapital; kapitalni dobici; prihod od sportske djelatnosti; prihod od autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i prihodi samostalnih stručnjaka u kulturi; primanja koja nijesu zarada.

Nema sumnje da je Crna Gora privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje želeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gde tim stručnjaka savetuje i pomaže u celokupnom poslovanju. Naš kontakt u Crni Gori: Iva Asanović, iva.asanovic@unija.com


HRVATSKA

Hrvatska ima raznoliku ekonomiju s naglaskom na nekoliko ključnih sektora koji su glavni pokretači ekonomskog rasta i uvek su zanimljivi investitorima sa drugih EU tržišta,  pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u ovoj državi, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ

 • Turizam
 • IT
 • Telekomunikacije
 • Energetski sektor
 • Građevinski sektor
 • Trgovina
 • Prehrambena industrija
 • Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U HRVATSKOJ

Očekivanja u hrvatskoj ekonomiji pala su u martu sa najvišeg nivoa u nešto više od godinu dana pod pritiskom pesimizma u maloprodaji i među potrošačima, pokazalo je istraživanje Evropske komisije.

Indeks ekonomske klime (ESI) u Hrvatskoj pao je u martu za dva poena u odnosu na vrednost u februaru, kada je dostigao najviši nivo od prošlog januara, skliznuvši na 107,3 ​​poena, pokazuje izveštaj EK.

Najviše se pogoršalo raspoloženje poslovnih lidera u sektoru maloprodaje, izraženo u padu indeksa za 3,5 poena, dok su znatno pesimističniji potrošači, čiji je indeks pao za 3,2 poena. Očekivanja u industriji su se takođe pogoršala, pa je indeks pao za 2,7 poena.

U 2024. godini, prema njihovim novim prognozama, hrvatska privreda bi trebalo da poraste za 2,6 odsto, 0,3 procentna poena jače nego što su prognozirali u aprilu. Oni su podigli procenu ovogodišnje inflacije, sa 7,5 odsto prognoziranih u junu na 8,6 odsto.

U narednoj godini cene bi trebalo da rastu upola sporije, po stopi od 4,2 odsto. U aprilu su predviđali da će porasti za 3,6 odsto.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U HRVATSKOJ

 • Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću
 • Vreme registracije: 14 radnih dana
 • Potreban broj osnivača: najmanje jedan
 • Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje jedan
 • Službeni registar pravnih lica:

Druge uobičajene forme pravnih subjekata u Hrvatskoj:

 • Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)
 • Obrt – Obrt (postoji više vrsta obrta, jedan od njih je paušal)
 • Deoničarsko društvo (d.d.)

POREZ NA DOBIT U HRVATSKOJ

Stope poreza na dobit:

 • 18%
 • 10% do 1.000,00 EUR Prihoda (od 1.1.2024.)

Poreski period: porezna godina

POREZ NA DODATU VREDNOST U HRVATSKOJ

Stope PDV-a:

 • 25% standardna stopa
 • 0 %, 5% i 13% smanjena stopa

Prag za PDV:  40.000 EUR (od 1.1.2024.)

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su da se registruju za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Hrvatskoj.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U HRVATSKOJ

Ko ima pravo da radi u Hrvatskoj?

 • Građani Hrvatske i EU
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vreme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U HRVATSKOJ

Stope poreza na dohodak

 • 20% i 30%

Oporezivi prihodi u Hrvatskoj obuhvataju: Prihod od zaposlenja, samostalnih poslovnih aktivnosti, imovine i prava na imovinu, zakupa, kapitalnih investicija, dobitaka iz igara na sreću i lutrije, ostali prihodi.

Nema sumnje da je Hrvatska privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje želeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gde tim stručnjaka savetuje i pomaže u celokupnom poslovanju. Naš kontakt u Hrvatskoj: Ivan Podgorski Boček, ivan.podgorskibocek@datalinkunija.hr


SLOVENIJA

Slovenija, mala i dinamična zemlja smeštena u srcu Europe, nudi povoljno poslovno okruženje koje privlači domaće i strane investitore,  pa ćemo u nastavku istražiti osnove poslovanja u ovoj državi, fokusirajući se na najzastupljenije industrije, forme legalnih entiteta, pitanja u vezi sa porezom i radno-pravne odnose.

NAJZASTUPLJENIJE INDUSTRIJE U SLOVENIJI

 • Turizam
 • IT
 • Telekomunikacije
 • Energetski sektor
 • Automobilska industrija
 • Trgovina
 • Prehrambena industrija
 • Farmaceutska industrija
 • Proizvodnja

EKONOMSKA KLIMA U SLOVENIJI

Vrednost indikatora ekonomske klime u Sloveniji u oktobru 2023. godine iznosila je -5,5 procentnih poena, što je ostalo na istom nivou u odnosu na prošli oktobar.

Pozitivan doprinos dali su pokazatelji poverenja kod potrošača (za 1,1 procentni poen) iu trgovini na malo (za 0,2 procentna poena). Indikatori poverenja u prerađivačkoj industriji (za 0,8 procentnih poena) i građevinarstvu (za 0,4 procentna poena) imali su negativan uticaj, dok pokazatelj poverenja u uslužne delatnosti nije imao uticaja.

NAJZASTUPLJENIJI OBLIK ORGANIZOVANJA PRAVNIH LICA U SLOVENIJI

 • Najčešći pravni oblik poslovanja: društvo s ograničenom odgovornošću
 • Vreme registracije: jedan mesec
 • Potreban broj osnivača: najmanje jedan
 • Potreban broj direktora/članova uprave: najmanje jedan
 • Službeni registar pravnih lica:

Druge uobičajene forme pravnih subjekata u Sloveniji:

 • Samostalni preduzetnik (s.p.),
 • Društvo sa ograničenom odgovornošću (d.n.o.),
 • Akcionarsko društvo (d.d.).

POREZ NA DOBIT U SLOVENIJI

Stope poreza na dobit:

 • 22%

Poreski period: kalendarski mesec

POREZ NA DODATU VREDNOST U SLOVENIJI

Stope PDV-a:

 • 22% standardna stopa
 • 9,5% smanjena stopa

Prag za PDV:  50.000  EUR

Registracija PDV-a za nerezidente: Nerezidentne kompanije obavezne su registrovati se za PDV kada obavljaju oporezivu isporuku dobara i usluga u Sloveniji i u vezi s tim u 12 meseci ostvaruju prihod koji prelazi iznos od 50.000 EUR.

RADNO PRAVO I ZAPOŠLJAVANJE U SLOVENIJI

Ko ima pravo da radi u Sloveniji?

 • Građani Slovenije i EU
 • Stranci sa odobrenim pravom na boravak i radnim dozvolama

Vrste ugovora o zapošljavanju:

 • Ugovor o radu na puno i nepuno radno vreme
 • Ugovor o radu na određeni i neodređeni period trajanja
 • Ugovori o slobodnom zanimanju
 • ‘’Menadžerski ugovor’’

POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U SLOVENIJI

Stope poreza na dohodak

 • 16%, 26%, 33%, 39%, 50%

Oporezivi prihodi u Sloveniji obuhvataju: Prihod od zaposlenja, samostalnih poslovnih aktivnosti, imovine i prava na imovinu, zakupa, kapitalnih investicija, dobitaka iz igara na sreću i lutrije, ostali prihodi.

Nema sumnje da je Slovenija privlačna brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje želeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gde tim stručnjaka savetuje i pomaže u celokupnom poslovanju. Naš kontakt u Sloveniji: Nina Orehek Ručigaj, nina.orehek@unija.com


Pregled i poređenje poreskih stopa

PORESKE STOPEBIHSRBIJASEVERNA
MAKEDONIJA
CRNA
GORA
HRVATSKASLOVENIJA
POREZ NA
DOBIT
10%15%10%9%-15%18 i 10%22%
POREZ NA
DODATU VREDNOST
17%20% i 10%18%, 5% i 10%21% i 7%25% 0%, 5% i
13%
22% i
9,5 %
POREZ NA
DOHODAK
10%(FBIH)
8%, 10% i
13% (RS)
10%-20%10% i 15%9%-15%20% i 30%16%
26%
33%
39%
50%

Nema sumnje da su ove države jugoistočne Evrope privlačne brojnim ulagačima koji bi svoje poslovanje želeli da prošire na Balkan, ali i srednju Evropu. U svemu tome, investitoru je važno da uz sebe ima pouzdanog partnera.

Sve to možete dobiti u Unija Consultingu gde tim stručnjaka savetuje i pomaže u celokupnom poslovanju.

Na linku ispod možete naći više informacija:

“link za brošuru“

Za vas smo takođe na ovu temu pripremili i Webinar: Doing Business in Western Balkan: Legal and Tax Perspective