obračun zarada
10. фебруар, 2022

Obračun zarada u Uniji

Za nas u Uniji, obračun zarada jedna je vrlo važna i osetljiva kategorija. Zbog toga se stalno trudimo da pržimo više. Kako bismo uspeli da pružimo kvalitetnu uslugu tim ljudi koji brine o obračunu zarada sastoji se od stručnjaka. Oni su tu da isprate sve promene u zakonodavstvu i da uvek budu u korak sa svim aktuelnim zakonskim procedurama. Rad u odeljenju za obračun zarada je koncipiran tako da uz strogo i precizno praćenje  standarda koje naša kompanija propisuje garantujemo kvalitet pružene usluge, sigurnost obrade podataka.

Kvalitet naših usluga, prije svega zavisi od stručnosti i edukovanosti našeg tima. Zbog toga se trudimo da im pružimo kontinuirano profesionalno usavršavanje. Na taj način oni mogu u potpunosti odgovoriti svim zadacima i izazovima koji se nađu ispred njih. Velike organizacije sa velikim brojem zaposlenih su sigurne u našim rukama, jer o obračunu i isplati zarada za njihove zaposlene u Uniji brine veliki tim ljudi koji je specijaliziran posebno za oblast direktnih poreza.

Podaci o zaradama su osetljiva kategorija. Ovo je još jedan segment u kome pružamo profesionalnog i čuvamo Vašu poslovnu tajnu. Niko osim kontakt osobe koja je zadužena za određenog klijenta nema uvid u bilo koju vrstu podataka. Slanje platnih listi, formulara za banku koje šaljemo putem mejla zaštićene su sigurnosnim lozinkama koje su samo poznate i dostupne pošiljaocu i primaocu. Ono što praktikujemo u dogovoru sa klijentima je bezbedan prenos podataka putem softverskih baza preko kojih obe strane arhiviraju i preuzimaju sve vrste poverljive dokumentacije.

Ne morate brinuti o tačnosti obračuna zarada. Mi smo tu da preuzimamo odgovornost za obračunate zarade. Pratimo sve detalje vezano za obračun u skladu sa ugovorima o radu koji su potpisani između klijenta i zaposlenih. U slučaju neslaganja sa zakonskim procedurama, blagovremeno Vas obaveštavamo pre finaliziranja obračuna kako bi iste na vreme korigovali.

Obzirom na našu prisutnost na međunarodnom tržištu, nudimo praktična rešenja za međunarodne kompanije u vidu različitih softverskih rešenja u skladu sa Vašim potrebama uz saradnju sa našim timovima za obračun zarada iz regije. Dugogodišnje iskustvo garantuje Vam sigurnost i pouzdanost u obračunu a prisutnost na međunarodnom tržištu prenos najboljih praksi među državama. Uz savremena IT rešenja maksimalno automatizujemo procese pri obračunu zarada i time minimiziramo mogućnost grešaka. Pružamo Vam sveobuhvatnu podršku i kada je u pitanju saradnja sa nadležnim institucijama jer za Vas preuzimamo podnošenje mesečnih i godišnjih obrazaca zarada.