17. новембар, 2023

Nove izmene Pravilnika o PDV-u

Juče, 10. 11. 2023. godine, stupio je na snagu novodoneseni Pravilnik o izmenama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost. A kako prenosi Poreska kancelarija Tatić, počeće sa primenom od 1. 1. 2024. godine.

Promene se tiču obavezne posebne evidencije iz člana 224. Naime, reč je o izvršenom prometu dobara koja je putnik otpremio u ličnom prtljagu. Prodavac – obveznik PDV-a prima overene zahteve za povraćaj PDV-a. Dok je za poresko oslobađanje neophodno ispuniti uslove u skladu sa članom 24. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Korekcijama je propisan i novi Obrazac EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV. Sada, umesto devet, on sadrži 21 podatak.

Za razliku od opšteg pravila, Obveznik iskazuje podatke u Obrascu EZPPPDV u skraćenom roku. A to je sedam dana od isteka poreskog perioda u kome je primljen overeni original zahteva.

Takođe, prema izmenama Pravilnika, propisanu evidenciju vodi prodavac – obveznik PDV-a:

  • koji je obveznik fiskalizacije – iskazivanjem podataka u Obrascu u okviru korisničke aplikacije za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave;
  • i koji nije obveznik fiskalizacije – iskazivanjem podataka u Obrascu u papirnom ili elektronskom obliku.

Drugim rečima, mesečni obveznik PDV-a koji je obveznik fiskalizacije moraće da unese zahtevane podatke u okviru gorepomenute aplikacije. Ali do 7. februara 2024. godine, što važi za primljene overene zahteve za povraćaj u toku prvog poreskog perioda.

Izvor: https://www.ekapija.com/