24. децембар, 2020

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Nov način oporezivanja prihoda fizičkih lica koja su iz inostranstva upućena na rad kod domaćeg privrednog subjekta

Vlada Republike Srbije je podnela Skupštini RS Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana (dalje Zakon). Očekuje se da će usvajanje predloženih izmena i dopuna biti tokom decembra meseca, a predložene izmene će se primenjivati od 01. januara 2021. godine. Jedna od izmena odnosi se i na novi način oporezivanja prihoda fizičkih lica koja su iz inostranstva upućena na rad kod domaćeg privrednog subjekta.

Dosadašnji način oporezivanja

Dosadašnjim Zakonom član 100a stav 5. obaveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku na prihod fizičkog lica koje je iz inostranstva upućeno na rad kod domaćeg privrednog subjekta se odnosila na lice koje je primalac prihoda (upućeno fizičko lice) i to samooporezivanjem, ukoliko je to bilo predviđeno Ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Nov način oporezivanja

Predloženom izmenom člana 99. stav 3. utvrđuje se obaveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku domaćeg pravnog lica po osnovu prihoda fizičkog lica koje je iz inostranstva upućeno na rad kod domaćeg privrednog subjekta. Ova obaveza nastaje u momentu kada domaće pravno lice isplati iznos za naknadu troškova za rad poslodavcu iz druge države samo u slučaju kada se porez prethodno ne plati samooporezivanjem saglasno članu 100a stav 5. Zakona, bez obzira na to da li je istekao rok iz člana 95. stav 5. i člana 114. stav 1. Zakona.

Predlogom Zakona dodaje se novi stav 6. u članu 100a kojim je predviđeno da fizičko lice koje je upućeno na rad kod domaćeg privrednog subjekta nema obavezu obračunavanja i plaćanja poreza ukoliko je tu obavezu već izvršio domaći privredni subjekat.

Izmenom člana 100a stav 5. samo se jasnije precizira da je fizičko lice upućeno iz inostranstva na rad kod domaćeg privrednog subjekta obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po osnovu zarade i drugih primanja koja ostvaruje od poslodavca iz druge države, koji ga je uputio na rad kod domaćeg privrednog subjekta.

Predloženom izmenom člana 15a Zakona kome je dodat stav 6. utvrđuje se da je osnovica za obračun i plaćanje poreza iznos koji je domaći privredni subjekat platio inostranom poslodavcu. Plaćeni iznos se smatra bruto prihodom i na njega se obračunava 10% poreza bez prava na poresku olakšicu.

Prelaznim i završnim odredbama članom 24. predviđena je retroaktivnost primene navedenih odredbi  Zakona u slučajevima kada su započeti postupci utvrđivanja, naplate i kontrole poreza po odbitku i nisu okončani do dana stupanja na snagu ovih izmena.

Zaključak

Zaključak u vezi svega iznetog je da je obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na domaćem privrednom subjektu, za fizička lica upućena iz inostranstva na rad kod domaćeg privrednog subjekta, u momentu plaćanja prefakturisanih troškova zarade. Ova obaveza postoji samo u slučaju da upućeno fizičko lice nije već platilo porez po osnovu samooporezivanja.