11. мај, 2022

Како да се избере најдобриот сметководствен систем за една компанија

Еден од предизвиците со кои се соочува секоја компанија е изборот на најдобрата сметководствена услуга.

Повеќе
13. април, 2022

Зошто да се довери пресметката на платите на Unija Smart Accounting?

Експертите за пресметка на платата во Унија, редовно ги следат сите измени во законите и прописите во Северна Македонија и платите на вашите вработени ги пресметуваат според нив.

Повеќе
26. ноември, 2021

Дали знаете кои се услови за доделување на финансиска поддршка за ново вработување?

За остварување на финансиска подршка од членот 14 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, деловниот субјект треба да ги исполни следните услови и […]

Повеќе