26. ноември, 2021

Дали знаете кои се услови за доделување на финансиска поддршка за ново вработување?

За остварување на финансиска подршка од членот 14 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, деловниот субјект треба да ги исполни следните услови и […]

Повеќе...