15. listopada, 2020

Zastoj ovrha i nastavak ovršnih postupaka od 18. listopada 2020. godine

Dva su instituta, odnosno dvije vrste ovrhe na novčanoj tražbini dužnika, a to su:

  • ovrha po računu, koju provodi FINA
  • ovrha na plaći, koju provodi poslodavac, temeljem valjane dokumentacije koju je poslodavac zaprimio.

Kako je poznato, dana 18. travnja 2020. godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 47/20)  kojom je propisan zastoj provođenja ovrha na novčanim sredstvima po računu koje provodi FINA.

Kada je riječ o drugom slučaju, ovrsi na plaći, 1. svibnja 2020godine na snagu je stupio Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 53/20.).

Donošenjem Zakona o interventnim mjerama uveden je zastoj s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti. Posebne okolnosti su događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

To znači da za vrijeme trajanja tih okolnosti poslodavac (tj. drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja):

  1. zastaje s provedbom ovrhe na plaći (tj. stalnom novčanom primanju) u slučajevima u kojima poslodavac provodi ovrhu na plaći
  2. ne plijeni daljnje tražbine radnika(ovršenika)
  3. neisplaćuje ovrhovoditelju novčane svote za koje je određena ovrha
  4. cijelu plaću (tj. stalno novčano primanje) isplaćuje radniku (tj. primatelju stalnog novčanog primanja) i to na radnikov redovan račun, koji je u međuvremenu, za vrijeme trajanja zastoja, deblokiran.

Ovaj zastoj s ovrhama na novčanim sredstvima trajao je do 18. srpnja 2020. godine, tri mjeseca od stupanja na snagu dopuna ZONS-a, s mogućnošću produljenja na naredna tri mjeseca.

Pritom je važno napomenuti da se ovaj zastoj odnosi na građane, dakle fizičke osobe – ovršenike.

18. srpnja 2020. godine stupila je na snagu dopuna Odluke o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20.) do zaključno s 18. listopada 2020. godine, po istom scenariju i s istim uvjetima kao u prva tri mjeseca.

Tijekom zastoja FINA je zaprimala nove osnove za plaćanje i evidentirala ih u Očevidnik, ali u odnosu na ovršenike fizičke osobe nije ih slala bankama na izvršenje. Jednako tako, poslodavci su zaprimali nove ovršne isprave radi stjecanja prava prvenstvenog reda pri namirenju, ali nisu plijenili niti prenosili dio primanja ovrhovoditelju. Važno je još napomenuti da za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nije tekla zatezna kamata.

Budući je Vlada Republike Hrvatske tromjesečni zastoj produžila još jednim tromjesečnim zastojem, a nije donijela novi propis kojim bi omogućila nastavak zastoja, nakon 18.10.2020. nastavljaju se ovršni postupci u odnosu na koje je vrijedio zastoj te nastavljaju teći zatezne kamate.

Odobravanje zastoja nije regulirano zakonom i ono ovisi od banke do banke. Banke su se obvezale da tijekom zastoja neće poduzimati mjere prisilne naplate, no to nije pravo koje je ponuđeno svim ovršenicima nekom općenitom odlukom, već svaki pojedini dužnik dužan je starati se o vlastitim probicima i sa svojim ovršenikom (npr. bankom) vidjeti i ugovoriti kako će  zastoj funkcionirati u praksi i pod kojim uvjetima.

Fina je 18. travnja 2020. godine zastala s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima za ukupno 244.865 ovršenika fizičkih osoba (uključeni su i potrošači / građani, njih 234.587 i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, njih 10.269). Zastalo se s provedbom 1.089.620 osnova za plaćanje, a ukupan iznos nenaplaćenog duga ovršenika fizičkih osoba za koji se zastalo u provedbi ovrhe je 17,2 mlrd kuna glavnice i 6,7 mlrd kuna kamata, objavila je Fina 20. travnja. Krajem listopada gotovo 300 tisuća hrvatskih građana moglo bi se naći u financijskim problemima, odnosno s blokiranim računima. Zato je i bilo mnogo primjedbi na kratkoću zastoja, a kritičari napominju da bi zastoj od godine dana više pomogao ovršenicima fizičkim osobama da stabiliziraju financijsku situaciju kako bi uspješnije riješili pitanje ovrha.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com