26. siječnja, 2021

Zaštićeni dio plaće od ovrhe u 2021.

Državni zavod za statistiku, svojom Objavom – Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. (Nar. nov., br. 118/20.), na temelju Ovršnog zakona, svake godine objavljuje prosječnu mjesečnu isplaćenu neto-plaću po zaposlenom, koja se u kontekstu ovrhe na plaći primjenjuje u slijedećoj kalendarskoj godini, tako u 2021. godini spomenuta neto-plaća za provedbu ovrhe iznosi 6.724,00 kn.

Ograničenja od ovrhe na plaći primjenjuju se na svaku isplatu plaće u 2021. pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2020. koja dospijeva i isplaćuje se u siječnju 2021. godine.

Temeljem striktnih pravila iz Ovršnog zakona (osim ako nije riječ o alimentaciji) ako je radnikova (ovršenikova) neto-plaća:

 

I. većaod 6.724,00 kn, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 4.482,66 kn (6.724,00 / 3 x 2);

 

II. manjaod 6.724,00 kn, od ovrhe je izuzeta svota (dva slučaja):

a) od 4.482,66 kn – dakle, ako je neto-plaća radnika veća od 5.976,88 kn (svota koja je izračunana temeljem Ovršnog zakona: 3/4 neto-plaće radnika = 2/3 prosječne netoplaće,) a manja (ili jednaka) 6. 724,00 kn – mora se plijeniti sve iznad 4.482,66 kn,

b) u visini 3/4 netoplaće ovršenika (radnika) – dakle, u slučaju ako mu je neto-plaća manja (ili jednaka) od 5.976,88 kn – smije se plijeniti samo 1/4 radnikove neto-plaće.

 

Neto plaća veća od 5.976,88kn

 

Neto plaća manja ili jednaka 5.976,88kn

 

 Zaštićeni račun

Otvaranje zaštićenog računa obveza je radnika, te da bi zaštitio primanja i naknade izuzete od ovrhe, ovršenik mora o tome bez odgode obavijestiti Finu. Ovršenik u pravilu može otvoriti zaštićeni račun tek kada ovrhovoditelj dostavi Fini neku od osnova za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima po računu (čl. 212. OZ-a). No, ako ovršenik tek očekuje provedbu ovrhe na njegovim novčanim sredstvima tj. ako u Očevidniku još uvijek nema evidentiranih osnova za plaćanje, ovršenik može otvoriti zaštićeni račun, ali je uz obrazac Obavijesti dužan dostaviti i presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima. Na zaštićeni račun mogu se uplatiti isključivo primanja koja su po zakonu izuzeta od ovrhe, a ta primanja su propisana u čl. 172. i čl. 173. OZ-a. Iznosi plaće koji su izuzeti od ovrhe, propisani su u čl. 173. OZ-a.

Bez obzira ima li ovršenik otvoreni zaštićeni račun ili ne, poslodavac mu temeljem ovršne isprave ne smije ovršiti više od zaštićenog dijela. Ako nema otvoreni zaštićeni račun, poslodavac će zaštićeni dio uplatiti na redovan račun, a preostali dio uplatiti na račun ovrhovoditelja.