7. svibnja, 2019

Zakonske promjene od 1. 4. 2019.

Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (Nar. nov., br. 32/19)

U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljena je Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1.4.2019.

Minimalni novčani iznosi koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u Republici Hrvatskoj (RH) koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom, određuju se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama RH, koja za razdoblje od siječnja do prosinca 2018. iznosi 6.242 kn, prema Priopćenju Državnog zavoda za statistiku Broj: 9.1.1/12. od 20. veljače 2019., iznose:

  • za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 1.061 kn,
  • za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.248 kn,
  • za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.373 kn.

Izvor: (Teb)

Zakon o vinu (Nar. nov., br. 32/19)

U Nar. nov., br. 32/19 od 29.3.2019. objavljen je Zakon o vinu (u nastavku: Zakon) koji stupa na snagu 1.4.2019.

Zakonom se uređuju nadležna tijela za provedbu Zakona, uzgoj vinove loze, proizvodnja proizvoda iz sektora vina, fizikalno-kemijska i organoleptička svojstva vina, kategorije proizvoda iz sektora vina, vinogradarski registar, obvezne izjave te prateći dokumenti za proizvode iz sektora vina, podrumski ulazni i izlazni registri, stjecanje, zaštita i kontrola zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla te tradicionalni izrazi u sektoru vina, označavanje vina, regionalne organizacije vinogradara i vinara te promotivno i marketinško označavanje i prezentiranje vina, stavljanje na tržište i uvjeti prodaje proizvoda iz sektora vina, uvjeti i obvezni postupci u proizvodnji i stavljanju na tržište voćnih vina, postupci proizvodnje i kategorije, opisivanje, prezentiranje i označavanje te zaštićene oznake aromatiziranih proizvoda od vina, administrativna kontrola i kontrola na terenu, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe.

Danom stupanja na snagu Zakona prestaju važiti:

  • Zakon o vinu (Nar. nov., br. 96/03, 25/09, 22/11, 55/11, 82/13 i 14/14)
  • Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (Nar. nov., br. 82/13 i 14/14)
  • Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (Nar. nov., br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08, 88/09, 24/11 i 152/11)
  • Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina (Nar. nov., br. 105/04)
  • Pravilnik o vinskom i voćnom octu (Nar. nov., br. 121/05, 53/06 i 26/11)
  • Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (Nar. nov., br. 7/97, 57/00, 96/03, 137/12 i 142/13).

Izvor: (Teb)

Povećane su osnovne plaće radnika u ugostiteljstvu kod poslodavaca koje obvezuje Dodatak I. KU ugostiteljstva

Od 1. travnja 2019. godine primjenjuje se Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Nar. nov., br. 28/19.), sklopljen 25. veljače 2019., kojim su za radnike zaposlene kod poslodavaca koji ne primjenjuju tarifne priloge iz kolektivnog ugovora poduzeća, ugovorene veće osnovne plaće (3.750,00 kn za jednostavne poslove, 4.100,00 kn za manje zahtjevne poslove i 4.950,00 kn za zahtjevnije poslove kao što su poslovi konobara, kuhara, recepcionara i dr.). Dodatak I. još nije proširen na sve poslodavce u djelatnosti ugostiteljstva, pa do stupanja na snagu odluke o proširenoj primjeni, obvezuje samo stranke koje su ga sklopile i izvor je prava i obveza za njihove članove.

Izvor : (RIF)