11. siječnja, 2024

Ustup potraživanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost

Sve se više srećemo u radu s ustupom potraživanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost, stoga pišemo naša iskustva na ovu temu.

Ustup potraživanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost se vrši između poduzetnika „A“, poduzetnika „B“ te ministarstva Financija.

Prema odredbama članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” 47/95 do 73/00) porezni obveznik koji u obračunskom razdoblju ima pravo na odbitak pretporeza, čije je iznos veći od njegove porezne obveze, ima pravo na povrat/ustup  te razlike.

Prilikom predaje obrasca PDV-a potrebno je označiti kolonu ustup te se u istu stavlja iznos koji se želi ustupiti, u obzir se uzima i obrazac koji ide na predaju.

Iznimno, povrat/ustup po osnovi poreza na dodanu vrijednost neće se izvršiti ako porezni obveznik ima dospjelih a nenaplaćenih poreza ili drugih javnih davanja koje naplaćuje porezno tijelo.

Prilikom predaj obrasca PDV-a s oznakom ustupom potraživanja potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Sporazum o prijenosu potraživanja
  • Kupoprodajni Ugovor
  • Scan ulaznog računa po kojem se ustup vrši

Nakon predaje obrasca s oznakom ustupom potraživanja porezni referent traži na uvid dokumentaciju:

  • Knjigu ura
  • Knjigu ira
  • Opis djelatnosti društva
  • Izvode o plaćenim računima u knjizi ura-ira
  • Cesija(staranka A, stranka B, ministarstvo Financija)
  • Zamolbu za preknjiženje s osnove poreza na dodanu vrijednost za ustupanje stranci „B“

Ustupatelj prava dužan je dostaviti poreznom tijelu ugovor o ustupu (Cesiju) u roku 3 dana od dana njegova sklapanja. Ugovor o ustupu Porezna uprava ne supotpisuje ali je on obvezujući za porezno tijelo osim ako se nad ustupateljem provodi ovrha.

Ministarstvo Financija u ovo lancu kao Cesus/dužnik, dug po osnovi poreza na dodanu vrijednost prema odredbi članka 113. stavka 5. Općeg poreznog zakona, povrat preplaćenog poreza bez pravne osnove zajedno s kamatama, porezno tijelo dužno je vratiti osobi koja ga je platila, odnosno osobi kojoj je pravo na povrat poreza ustupljeno.

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u najkraćem mogućem roku (max 5 dana) kako bi referent mogao zatvoriti slučaj. Ustup potraživanja može se odraditi u bilo kojem mjesecu, ne mora biti isključivo u tekućem mjesecu.

U skladu s gore navedenim odredbama porezni obveznik je osoba koja svoje potraživanje može ustupiti nekoj drugoj osobi a hoće li to ustupanje biti obvezujuće za porezno tijelo ovisi o tome jesu li ispunjeni uvjeti iz Općeg poreznog zakona.

Ustup potraživanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost djeluje kao složeni proces,a tretira se kao i povrat pretporeza s dodatkom dokumenta cesije.