30. srpnja, 2019

Tuzemni prijenos porezne obveze kod građevinskih usluga

Građevinskim uslugama smatraju se usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.

Treba istaknuti da je u slučajevima kada jedan porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a drugom takvom poreznom obvezniku, obavi navedenu građevinsku uslugu prijenos porezne obveze nije opcija, već ga je obvezatno primijeniti. Stoga, da bi isporučitelj i stjecatelj znali da li treba primijeniti prijenos porezne obveze potrebno je sa sigurnošću utvrditi da li se takva usluga smatra građevinskom u smislu članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u. U tu svrhu pojam građevinske usluge detaljno je obrađen člankom 152. i Dodatkom II Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13, 85/13, 160/13 i 35/2014).

Što se smatra građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u, a što ne, dano je Pravilnikom o PDV-u i to člankom 152. Dodatkom II.

Tako se građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. Zakona o PDV-u smatraju:

 1. radovi u okviru građenja (izgradnja, održavanje, rekonstrukcija i uklanjanje građevinskog objekta ili njegovih dijelova) iz Dodatka II. koji je sastavni dio ovoga,
 2. prateći radovi nužni za izvođenje radova iz točke a) koji su zajedno s njima ugovoreni i izvedeni,
 3. radovi hortikulturnog uređenja i radovi uređenja okoliša ako se izvode u okviru izgradnje i rekonstrukcije pojedinog građevinskog objekta,
 4. usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske, građevinske, geodetske, strojarske, i elektrotehničke djelatnosti ako je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje radova iz točke a) ovoga stavka,
 5. usluge stručnog nadzora građenja sukladno propisima kojima se uređuju arhitektonski i inženjerski poslovi i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji,
 6. ustupanje osoblja, ako ono obavlja građevinske usluge,
 7. iznajmljivanje strojeva i opreme za građenje, s rukovateljem,
 8. usluge čišćenja koje se obavljaju u okviru građenja.

Prema članku 152. stavku 2. Pravilnika građevinskim uslugama iz članka 75. stavka 3. točke a) Zakona o PDV-u ne smatraju se sljedeće:

 1. ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu,
 2. proizvodnja građevinskih proizvoda i dokazivanje uporabljivosti građevinskih proizvoda,
 3. periodični ili ne periodični pregled, održavanje, popravak, umjeravanje i ispitivanje već ugrađenih ili montiranih uređaja i opreme,
 4. čišćenje ulica, cesta, autocesta i drugih prometnih površina, zatim uređenje parkova, igrališta i sportskih terena te radovi na prometnicama u zimskom razdoblju i slično,
 5. čišćenje građevine i slični poslovi koji se ne obavljaju u okviru građenja, primjerice usluge redovitog čišćenja prostorija, pranja prozora, čišćenja odvoda, ventilacijskih i klimatizacijskih sustava, čišćenje u vezi sa sanitarnim prostorima i kanalizacijom i slično,
 6. hortikulturno uređenje i uređenje okoliša, osim onog navedenog u stavku 1. točki c) ovoga članka,
 7. održavanje zelenih površina, pomorskog dobra, čistoće javnih površina, dimnjačarske usluge i slično,
 8. izrada prostornih planova, izdavanje projektne dokumentacije za legalizaciju objekta koja nije u okviru gradnje i slično,
 9. energetski pregled građevine, izdavanje energetskih certifikata i slično,
 10. usluge vještačenja,
 11. prijevoz građevinskog materijala, građevinskih djelatnika i opreme nužne za izvođenje građevinskih radova (skela, kranova, alata i slično).

 

Izvor: http://www.racunovodstvo-porezi.hr

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381