3. veljače, 2022

Transferne cijene

Transakcije između povezanih osoba predstavljaju bitan segment u poslovanju pravnih osoba, a posebno u multinacionalnim grupama. Predmetne transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreznog tijela, stoga je adekvatno određivanje cijena pod kojima se one obavljaju ključno za minimiziranje rizika poslovanja u okviru grupe.
Porezni obveznik je obvezan transakcije sa povezanim osobama posebno prikazati u poreznim evidencijama i izvještajima. Detaljnije informacije o ovim transakcijama prikazuje Poreznom tijelu putem izvještaja o transfernim cijenama. Cilj je utvrđivanje naknade za transakcije između povezanih osoba. Najvažniji korak je izbor metode za utvrđivanje usklađenosti transfernih cijena s cijenama utvrđenim u skladu s načelom nepristranosti (tzv. arm’s length principle). Izabrana metoda mora odgovarati okolnostima pod kojima su pojedine transakcije izvršene. Izvještaj o transfernim cijenama se podnosi Poreznom tijelu na njegov zahtjev, stoga je preporuka da se isti priprema za svaku financijsku godinu.
Data-Link Unija Consulting pruža usluge izrade TP dokumentacije za sve regije na jednom mjestu, što nas dovodi do jedinstvenog pristupa, najbolje prakse i nižih cijena s obzirom kako smo u mogućnosti pripremiti jedan Master file uz pripremu lokalnih studija za više zemalja u regiji. Koristimo iste podatke, tako da će u slučaju međunarodne TP kontrole sve povezane osobe biti testirane na isti način.
Pored pripreme TP dokumentacije, pružamo usluge pripreme TP politika, CBCR izvještavanja, izvještavanja o KID te ostale savjetodavne usluge u vezi s transfernim cijenama, prilagođenost politike transfernih cijena u skladu sa zakonskim okvirom. Transakcije između povezanih osoba moraju se voditi prema načelu tržišnosti. Porezni obveznik je obvezan, prije početka ili u vrijeme određene transakcije s povezanim društvom, dokumentirati proces utvrđivanja cijena koji je u skladu s načelom nepristrane transakcije, na temelju informacija koje su mu u tom trenutku na raspolaganju. Kao dokaz potrebno je imati studiju o transfernim cijenama u kojoj je opisana jedna od metoda utvrđivanja načela tržišnosti za transakcije.