10. ožujka, 2022

Transferne cijene

Transferne cijene predstavljaju cijene koje se formiraju u poslovanju između povezanih osoba.

Transakcije između povezanih osoba predstavljaju bitan segment u poslovanju pravnih osoba, a posebno u multinacionalnim grupama. Predmetne transakcije sve više postaju predmet pažnje Poreznog tijela, stoga je adekvatno određivanje cijena pod kojima se one obavljaju ključno za minimiziranje rizika poslovanja u okviru grupe.

Porezni obveznik koji sudjeluje u transakciji sa povezanom osobom mora utvrditi svoju oporezivu dobit u skladu s načelom ”van dohvata ruke’. Upotreba principa ”van dohvata ruke” je zasnovana na usporedbi uvijeta kontroliranih transakcija sa uvijetima nekontroliranih transakcija (nepovezanih osoba).
Vrijednost transakcija između povezanih osoba ne bi trebala odstupati od tržišne vrijednosti koja se odražava kroz transakcije između nezavisnih losoba. Ukoliko odstupa od tržišne vrijednosti u pitanju je transferna cijena.

Najvažniji korak je izbor metode za utvrđivanje usklađenosti transfernih cijena s cijenama utvrđenim u skladu s načelom nepristranosti (tzv. arm’s length principle). Izabrana metoda mora odgovarati okolnostima pod kojima su pojedine transakcije izvršene.

 Izvještaj o transfernim cijenama se podnosi Poreznom tijelu na njegov zahtjev, stoga je preporuka da se isti priprema za svaku financijsku godinu.