18. siječnja, 2024

Svrha procjene vrijednosti

Postoje raznovrsni motivi za provođenje procjene vrijednosti tvrtke, a neki od njih uključuju:

 1. Priprema za prodaju: Valuacija pruža jasnu sliku o trenutačnoj tržišnoj vrijednosti tvrtke, pomažući vlasnicima u postizanju realne i održive cijene tijekom pregovora o prodaji.
 2. Impairment test goodwilla: Procjena vrijednosti tvrtke može biti ključna u provedbi impairment testa kako bi se ocijenila vrijednost goodwilla. Kada postoje pokazatelji da je goodwillova vrijednost možda smanjena, procjena vrijednosti tvrtke pomaže u identifikaciji eventualnih smanjenja vrijednosti i prilagodbi financijskih izvještaja.
 3. Isplata vlasnika: Kada jedan od vlasnika izrazi želju za izlaskom iz vlasničke strukture, valuacija osigurava fer i objektivnu cijenu koja se isplaćuje vlasniku koji izlazi iz poduzeća, što smanjuje moguće konflikte i nesuglasice.
 4. Zalog za kreditnu instituciju: Kada tvrtka koristi dionice kao kolateral za kredit, precizna valuacija pridonosi transparentnosti i omogućuje kreditnoj instituciji da procijeni rizik i sigurnost kolaterala.
 5. Priprema za dokapitalizaciju: U pripremi za dokapitalizaciju, valuacija pomaže utvrditi potrebni iznos dodatnog kapitala i omogućuje potencijalnim investitorima jasnu sliku o trenutačnoj vrijednosti tvrtke.
 6. Inicijalna javna ponuda (IPO): Valuacija igra ključnu ulogu u procesu pripreme za inicijalnu javnu ponudu (IPO). Ovaj postupak zahtijeva temeljitu procjenu vrijednosti tvrtke kako bi se utvrdila početna cijena dionica i privukli potencijalni investitori na tržištu kapitala.
 7. Potrebe dioničara („Fairness Opinions“): Valuacija se provodi kako bi se pružila objektivna procjena fer vrijednosti i osigurala poštena transakcija prema interesima dioničara.
 8. Sporovi tijekom transakcije: Valuacija pomaže u rješavanju sporova koji se mogu pojaviti tijekom transakcije, pružajući objektivne podatke kao temelj za pregovore.
 9. Porezne svrhe:
  1. Prijenos imovine: Kada se imovina prenosi između povezanih strana, kao što su obiteljski članovi ili povezana poduzeća, često se zahtijeva procjena vrijednosti kako bi se utvrdila realna tržišna vrijednost imovine za porezne svrhe.
  1. Nasljeđivanje: U situacijama nasljeđivanja imovine, porezna obveza može se temeljiti na vrijednosti naslijeđene imovine. Procjena se koristi kako bi se odredila pravedna tržišna vrijednost predmeta naslijeđenog od strane nasljednika.
  1. Prijenos dioničkog kapitala: Kod prijenosa dioničkog kapitala ili udjela u tvrtki, često se zahtijeva procjena kako bi se utvrdila pravedna tržišna vrijednost tih financijskih instrumenata za porezne svrhe.
  1. Korporativna porezna planiranja: Tvrtke često koriste procjenu vrijednosti u okviru poreznog planiranja kako bi optimizirale porezne obveze ili iskoristile porezne olakšice.
  1. Umjetnost i kolekcionarski predmeti: Kada se procjenjuju umjetnička djela, antikviteti ili kolekcionarski predmeti za porezne svrhe, procjena vrijednosti pomaže u određivanju porezne osnovice.
  1. Amortizacija imovine: Procjena vrijednosti također može biti relevantna prilikom utvrđivanja početne vrijednosti imovine koja će biti podvrgnuta procesu amortizacije za porezne svrhe

Metode procjene vrijednosti

Metode procjene vrijednosti, uključujući dohodovni, tržišni i troškovni pristup, predstavljaju različite pristupe analizi kako bi se odredila financijska vrijednost imovine, poduzeća ili investicije.

Dohodovni Pristup:

 • Što je to? Dohodovni pristup procjene vrijednosti poduzeća temelji se na procjeni budućih novčanih tokova koje poduzeće može generirati.
 • Kako radi? Koristi se metoda diskontiranja budućih novčanih tokova (DCF) kako bi se dobila sadašnja vrijednost tih budućih tokova. Procjenitelji procjenjuju očekivane buduće prihode, rashode i novčane tokove te ih diskontiraju po odgovarajućoj diskontnoj stopi.
 • Kada se koristi? Dohodovni pristup često se primjenjuje kod procjene vrijednosti poduzeća kroz analizu njegove financijske budućnosti.

Tržišni Pristup:

 • Što je to? Tržišni pristup podrazumijeva procjenu vrijednosti poduzeća usporedbom s drugim sličnim poduzećima na tržištu te usporedivim transakcijama.
 • Kako radi? Procjenitelji koriste komparativne podatke, poput cijena prodaje ili tržišnih multiplikatora drugih sličnih poduzeća, kako bi odredili relativnu vrijednost poduzeća.
 • Kada se koristi? Tržišni pristup primjenjuje se kada postoje relevantni referentni podaci o cijenama ili vrijednostima drugih sličnih poduzeća/transakcija na tržištu.

Troškovni Pristup:

 • Što je to? Troškovni pristup procjenjuje vrijednost poduzeća/imovine temeljem troškova koji bi bili potrebni za stvaranje sličnog poduzeća/kupovine slične imovine.
 • Kako radi? Procjenitelji razmatraju troškove stvaranja novog poduzeća/imovine sličnog onom koje se procjenjuje, uključujući troškove opreme, radne snage i ostale potrebne resurse.
 • Kada se koristi? Troškovni pristup često se primjenjuje kod procjene vrijednosti start-upa ili novih poduzeća, gdje možda nema dostupnih tržišnih podataka.