31. listopada, 2019

Što je paušalni obrt, koja su ograničenja i obveze?

Paušalni obrt je vrsta poslovnog subjekta koji je u suštini klasičan obrt, ali se oporezivanje vrši paušalno – dakle razlika između klasičnog i paušalnog obrta nastaje s porezne strane.

Veliki broj ljudi se odlučuje na otvaranje upravo paušalnog obrta jer su davanja državi malena, a potreba za vođenjem papirologije minimalna.

Paušalni obrtnici porez plaćaju kvartalno (dakle 4 puta godišnje, svaka 3 mjeseca), a iznos poreza ovisi o razredu zarade u kojem se taj obrt nalazi. Visina razreda ovisi o tome kolika su primanja obrta – što je veća zarada, to je i veći iznos poreza.

Od 1. 1. 2018. obrtnik paušalac ima mogućnost zaraditi do 300.000,00 kuna i sukladno tome sastavljeni su paušalni razredi:
  • primitak od 0,00 kn – 85.000,00 kn – porezna osnovica iznosi 12.750,00 kuna, a godišnji iznos poreza je 1.530,00 kuna
  • primitak od 85.000,01 kn – 115.000,00 kn – porezna osnovica iznosi 17.250,00 kuna, a godišnji iznos poreza je 2.070,00 kuna
  • primitak od 115.000,01 kn – 149.500,00 kn – porezna osnovica iznosi 22.425,00 kuna, a godišnji iznos poreza je 2.691,00 kuna
  • primitak od 149.500,01 kn – 230.000,00 kn – porezna osnovica iznosi 34.500,00 kuna, a godišnji iznos poreza je 4.140,00 kuna.
  • primitak od 230.000,01 kn – 300.000,00 kn – porezna osnovica iznosi 45.000,00 kuna, a godišnji iznos poreza je 5.400,00 kuna.

Svi navedeni iznosi poreza su godišnji, dakle navedeni iznosi se dijele po kvartalima (npr. ako je ukupan iznos poreza 1.530,00 kn, to će biti 382,50 kn po kvartalu odnosno 127,50 kn mjesečno).

Paušalni porezni razred se definira iznova svake godine, a ovisi o tome kolika je zarada bila u prošloj godini.

Bitno je napomenuti da se na paušalni porez plaća i prirez čija visina ovisi o mjestu poslovanja obrta tj. o mjestu sjedišta.

Uz porez, obrtnici moraju plaćati i mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Okvirni mjesečni trošak paušalnog obrtnika je cca. 1.500,00 kuna (ako se radi o obrtniku koji ulazi u najniži razred oporezivanja). U taj iznos uključeno je plaćanje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreza i prireza te drugi manji doprinosi.

Ukoliko obrti imaju sjedište u turističkim mjestima, obveznici su plaćanja članarine turističkim zajednicama. Visina ove članarine ovisi o tome koliko je neko mjesto visoko rangirano na ljestvici turističkih mjesta i koje su djelatnosti obrta. Određena mjesta u RH su oslobođena plaćanja ove naknade iz razloga što neke općine nemaju status turističkih mjesta.

Paušalni obrtnici su također obveznici plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ). Iako se ne radi o velikim iznosima, obrazac i plaćanje mora biti izvršeno do kraja travnja u tekućoj godini za prethodnu godinu.

Također, obrtnici moraju biti članove Hrvatske obrtničke komore, ali su prvu godinu poslovanja oslobođeni plaćanja članarine odnosno naknade. Nakon isteka prve godine, troškovi članstva u HOK-u iznose oko 80,00 kuna mjesečno.

Kod paušalnih obrta ne postoje neka posebna ograničenja osim visine zarade koju mogu ostvariti (300.000,00 kuna). Iako su paušalni obrtnici izvan sustava PDV-a, u nadležnoj Poreznoj upravi mogu zahtjevati i podići PDV ID broj  koji mi omogućuje suradnju s inozemstvom. U slučaju da dođe do inozemne suradnje Poreznoj upravi je potrebno predate određene obrasce (ali samo za one mjesece u kojima se suradnja odvijala).

Što se tiče evidencija koje moraju voditi, paušalni obrtnici dužni su voditi samo Knjigu prometa (Obrazac KPR) iz koje je vidljivo koji računi su izdati i kako su naplaćeni.

Samo otvaranje obrta je vrlo jednostavno – otvara se u nadležnom Uredu za gospodarstvo ili online putem sustava eGrađani.

 

Izvori:

  • Hrvatska gospodarska komora- www.hgk.hr
  • Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti-  www.porezna-uprava.hr

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381