30. rujna, 2020

Smanjenje stopa poreza na dohodak

Ministarstvo financija pokrenulo je postupak izmjene četiriju poreznih zakona koja će se primjenjivati od siječnja 2021. godine.

Jedno od njih je smanjenje stopa poreza na dohodak sa 24% na 20% za srednje plaće, sa 36% na 30% za visoke plaće te sa 12% na 10%  za mirovine i ostale paušalne obveznike.

Primjeri izračuna plaće prije i nakon smanjenja poreza (samci) :  

Primjeri izračuna plaće prije i nakon smanjenja poreza (jedno dijete):

 

Ako se uzme u obzir plaća za samca u Zagrebu od 8.487,73 kn, sadašnja neto plaća iznosi 6.000,00 kn dok bi od 1. 1. 2021. iznosila 6.131,70 kn što je 131,70 kn više.  Za osobe koje imaju jedno dijete kao uzdržavanog člana, za njih je povećanje 49,10 kn, ali zato oni imaju 495,60 kn (odnosno 544,70 kn) više nego samci.

Naravno, sa većom plaćom, veći je iznos za koji će se povećati plaća.

Bruto plaća od 12.000,00 kn za samca u Zagrebu iznosi 8.014,08 kn, dok bi se od 1. 1. 2021. iznosila 8.278,40 kn što je povećanje od 264,32 kn. Za osobe koje imaju jedno dijete kao uzdržavanog člana, za njih je povećanje 181,72 kn.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com