Uvođenje eura u Hrvatskoj
14. veljače, 2022

Rokovi, tečaj i način preračunavanja

Euro je moguće najranije uvesti 1.siječnja 2023.godine. Konačno usvajanje Zakona o euru očekuje se u travnju 2022.godine. Vijeće EU treba donijeti odluku o usvajanju eura i uredbu kojom se utvrđuje fiksni tečaj konverzije. Nakon toga, Vlada Republike Hrvatske odlukom objavljuje datum uvođenja eura i fiksni tečaj konverzije, datum početka i završetka dvojnog optjecaja i datum početka i završetka dvojnog iskazivanja i druga pitanja potrebna za uvođenje eura. Kao termin za donošenje odluke Vijeća EU o usvajanju eura navodi se mjesec srpanj.

Kod uključivanja kune u europski tečajni mehanizam (ERM II), središnji paritet određen je na razini

1 euro = 7,53450 kuna

U većini slučajeva prelaska na euro ovaj tečaj je ostao u primjeni i kao fiksni tečaj za  konverziju kuna u euro.

Za preračunavanje kuna u eure koristi se isključivo fiksni tečaj konverzije kojeg utvrđuje Vijeće EU, a koji se u većini slučajeva sastoji od šest znamenaka. U slučaju Hrvatske to znači da će se fiksni tečaj konverzije sastojati od cijelog broja iza kojeg slijedi pet decimala. Pri preračunavanju cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti iz kune u euro fiksni tečaj konverzije treba se koristiti u punom brojčanom iznosu. Preračunavanje cijena primjenom skraćene verzije fiksnog tečaja konverzije, primjerice tečaja zaokruženog na dvije decimalne znamenke, neće biti dopušteno.

Preračunavanje se provodi na sljedeći način (kao primjer, za potrebe što vjernijeg prikaza preračunavanja cijena koristi se središnji paritet kune prema euru koji je utvrđen u trenutku uključivanja kune u ERM II):

1 euro = 7,53450 kuna

Nakon provedenog preračunavanja (tj. konverzije) iz kuna u eure primjenom punog brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, dobiveni rezultat zaokružuje se na dvije decimale s točnošću od jednog centa, a na temelju treće decimale:

□        ako  je  treća  decimala  manja  od  pet  (broj  od  0  do  4),  druga  decimala  ostaje nepromijenjena (iznos u centima ostaje isti);

□        ako je treća decimala jednaka ili veća od pet (broj od 5 do 9), druga decimala povećava se za jedan (iznos u centima zaokružuje se na viši cent).

Za iznose koji su uslijed primjene fiksnog tečaja konverzije i pravila preračunavanja i zaokruživanja manji od jednog centa, taj  dio ukupnog duga dužnika prema vjerovniku se otpušta, odnosno taj dio ukupnog potraživanja se otpisuje po službenoj dužnosti, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, prilikom preračunavanja (konverzije) cijena iskazuju se najmanje dvije znamenke nakon zareza.