10. ožujka, 2021

Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja

Obavještavamo poduzetnike koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa da se slijedom još uvijek prisutnih posebnih okolnosti u kojima je poduzetniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan, vezanih uz pojavu epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na teritoriju Republike Hrvatske, godišnji financijski izvještaji i ostala računovodstvena dokumentacija za poslovnu godinu koja je počela 1. siječnja 2020. ili tijekom kalendarske godine 2020. predaju u rokovima propisanim Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Narodne novine, broj 43/20).

To znači da se financijska izvješća predaju u jednakim rokovima(odgođenim),  kao što je to bio slučaj za 2019., u nastavku tablica sa rokovima predaje financijskih izvješća Fini:

Što se tiče PD obrasca za sada nema odgode rokova za predaju, ali se očekuje da će se izdati posebna uputa, obavi­jest ili neki drugi oblik priopćenja kako bi se roko­vi predaje financijskih izvješća i prijave poreza na dobitka uskladili, tj. da će se Obrazac PD sa svim prilozima i ostale obveze za javne prihode preda­vati do 30. lipnja 2021.

Izvor: RRIF