Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj - Mišljenja Porezne uprave
8. srpnja, 2022

Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj – Mišljenja Porezne uprave

Globalno raširene financijske usluge kreditne institucije Revolut Bank UAB potaknule su brojna pitanja vezanih za promjene poslovanja na području RH. Porezna uprava je u prethodnom mišljenju od 27.09.2021 navela kako isplata dohotka na račun otvoren u kreditnoj instituciji Revolut Bank UAB, na temelju dostavljenog očitovanja HNB-a, nije dozvoljena. Naime, kreditna institucija Revolut Bank UAB imala je mogućnost ograničenog pružanja usluga samo na primanje depozita i ostalih povratnih usluga te ista ne smije otvarati i voditi račune za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun.

Dana 07.06.2022. godine Porezna uprava izdala je mišljenje u kojem je, na temelju dostavljene obavijesti HNB-a prema kojoj je od 1.6.2021. Revolut Bank UAB izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, odobrila isplatu primitka na račun predmetne banke.

Naime, s obzirom da će Revolut Bank UAB od 1. lipnja 2022. godine osim pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, započeti s pružanjem i platnih usluga, točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj, Porezna uprava mišljenja je kako ne postoje zapreke za isplatom primitka na račune koji porezni obveznici imaju otvorene u toj banci.

Pri tome je prethodno mišljenje od 27.09.2021. godine stavljeno van snage. Međutim, upućujemo naše klijente na oprez prilikom isplate plaće na račun Revolut Bank UAB s obzirom da se ista u ovom trenutku ne može isplatiti u valuti HRK, a dodatno nadležna tijela nisu izdala uputu o načinu isplate plaće na isti. Temeljem navedenog, očekuju se daljnja pojašnjenja i upute Središnjeg ureda Porezne uprave te menadžmenta Revolut Bank UAB.