15. rujna, 2021

Revizija godišnjih financijskih izvještaja i rok za izbor revizora

Obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja podliježu godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji:

  • subjekata od javnog interesa;
  • velikih i srednjih poduzetnika koji nisu subjekti od javnog interesa;
  • poduzetnika koji su matična društva velikih i srednjih grupa (iako nisu obveznici revizije po drugim kriterijima);
  • dioničkih društava, komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji pojedinačni, odnosno konsolidirani podaci u godini koja prethodi reviziji, prelaze pokazatelje u barem dva od sljedeća tri uvjeta:
    • iznos ukupne aktive 15.000.000,00 kuna;
    • iznos prihoda 30.000.000,00 kuna;
    • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine iznosi najmanje 25.

Revizorsko izvješće mora imati datum sastavljanja te sadržaj, oblik i ostale pojedinosti propisane zakonom kojim se uređuje revizija. Ukoliko se revizor, sukladno propisima kojima se uređuje revizija, suzdrži od izražavanja mišljenja, smatra se kako obveza poduzetnika iz ovoga članka nije ispunjena. Revizorsko izvješće čuva se trajno u izvorniku.​

Obveznik revizije dužan je imenovati revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije do 30.9. o.g., što znači kako za reviziju financijskih izvještaja za 2021. godinu poduzetnik treba imenovati revizora do 30.9.2021. godine.