28. studenoga, 2019

Razlike ugovora o djelu i autorskog ugovora

Ugovor o djelu je ugovor obveznog, građanskog prava kojim se izvođač obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršiti fizički ili umni rad i slično, a naručitelj se obvezuje za obavljeni posao platit naknadu. Ugovor o djelu se ne sklapa na određeno vrijeme već za izradu nekog djela ili rezultata rada.

Na ugovor o djelu mogu se radno angažirati samo fizičke osobe koje obavljaju jednokratno dogovoren posao: predavanje na seminaru, pisanje nekog izvještaja, čišćenje poslovne prostorije nakon rekonstrukcije te primitke u poreznom sustavu prepoznajemo pod pojmom drugog dohotka.

Izdaci pri utvrđivanju drugog dohotka su: doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje I. stup 7,5%, doprinosi iz plaće za mirovinskog osiguranje II. stup 2,5%, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 7,5%, stopa poreza na dohodak kojom se oporezuje porezna osnovica po osnovi drugog dohotka 24%.

Pri obračunu drugog dohotka umirovljeniku se obračunavaju doprinos za mirovinsko osiguranje (I. stup) 10% te doprinos na zdravstveno osiguranje 7,5%,

Primjer izračuna ugovora o djelu

Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter. Bitna obilježja autorskog ugovora su originalnost, kreativnost i subjektivnost. Autorskim djelom se smatraju: prijevodi, jezična djela, glazbena djela, djela likovne umjetnosti, djela arhitekture i dr. Autor djela je fizička osoba koja je stvorila autorsko djelo. Autoru pripada autorsko pravo na to djelo. Na autorske ugovore ne obračunavaju se doprinosi nezaposlenima i osobama u radnom odnosu, ali umirovljenicima jesu.

Kako bi isplatitelj primitaka mogao primijeniti paušalni izdatak od 30% s autorom treba sklopiti ugovor o autorskom djelu. Najprije se od iznosa dogovorenog bruto honorara odbije priznati neoporezivi izdatak (30% za sve autorske naknade + 25% za umjetnička djela uz potvrdu strukturne udruge) te se dobije osnovica za obračun doprinosa (MIO I i II. stup, ZO)

U 30% izdataka uračunati su svi mogući troškovi koji bi mogli nastati pri ostvarenju autorskog djela, među njima i troškovi službenog putovanja. Isplatitelj ne može podmirivati troškove službenog putovanja za autora bez oporezivanja, ako isplatitelj treba platiti treba platiti porez na dohodak i prirez te obračunati doprinose.

Primjer izračuna autorskog ugovora

Ugovor o djelu ukupni trošak isplatitelja je veći za 4.157,39kn u odnosu na autorski ugovor. Ta razlika proizlazi iz priznatog izdatka od 30%.

Razlike između ta dva ugovora i nisu nešto značajne. Razlika je što autorski ugovor ima 30% priznatog troška na koji se ne plaćaju doprinosi, pa je zato manji trošak. U tih 30% su uključeni troškovi službenog putovanja te ako mu poslije još dodatno isplaćujemo te troškove onda se oporezuju. Kod ugovora o djelu troškovi službenih putovanja povećavaju trošak honorara i oporezuju se. Također, treba biti svjestan da ako platimo autora to je njegovo autorsko djelo.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381