29. studenoga, 2019

Rashodovanje imovine

Rashodovanje predstavlja trajno povlačenje imovine iz upotrebe, a do povlačenja dolazi zbog:

  • isteka vijeka trajanja,
  • oštećenja,
  • dotrajalosti,
  • zastarjelosti,

Rashodovanje se obavlja nakon godišnjeg popisa imovine i obveza (popis s danom 31. prosinca), no ukoliko se utvrde navedeni nedostatci i tokom godine, ista se u svakom trenutku može rashodovati i isknjižiti iz poslovnih knjiga.

Prilikom godišnjeg popisa, utvrđuje se imovina koja će biti predmet otpisa. Pritom se koriste  posebne popisne liste u koje se upisuje imovina koju je potrebno rashodovati, uz prikaz njene nabavne i sadašnje vrijednosti, ispravak vrijednosti te daljnje postupanje s istom. Tako popunjene liste predaju se čelniku povjerenstva za popis, a odluka se donosi nakon 31. prosinca tekuće godine, te se isknjiženje može izvršiti nakon datuma bilance za tekuću godinu.

Isknjiženje se obavlja na temelju:

  • zapisnika o uništenju,
  • potvrdi o odvozu na otpad,
  • odluci o darovanju i zapisniku o primopredaji imovine,
  • izlaznog računa i dr.

U slučaju imovine koja se više ne može upotrijebiti, prodati ili pokloniti jer nema više uporabne vrijednosti, prilikom uništenja iste, treba voditi računa o njenom zbrinjavanju koje treba biti u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša što podrazumjeva uništenje od strane ovlaštenih tijela za zbrinjavanje otpada. Prilikom predaje imovine na uništenje od nadležnih tijela preuzima se:

  • dokumentacija o količini i vrsti preuzetih dobara koja će se uništiti i zbinuti,
  • Zapisnik, kao dokaz o nazočnosti službenika Porezne uprave za vrijeme utvrđivanja činjeničnog stanja.

U tom slučaju otpis dugotrajne materijalne imovine smatrao bi se porezno priznatim rashodom te nema obveze obračuna poreza na dodanu vrijednost. Ukoliko nedostaje tražena dokumentacija, obveza poreza na dodanu vrijednost obračunava se na procjenjenu tržišnu vrijednost dugotrajne materijalne imovine u trenutku uništenja.

Kod prodaje imovine namjenjene rashodovanju, osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost je naknada za prodanu imovinu i prodavatelj kupcu na izlaznom računu obračunava PDV.

Kad je u pitanju darivanje, tada se PDV obračunava na procjenjenu tržišnu vrijednost u trenutku uništenja, a darivatelj može tražiti od daroprimatelja plaćanje obračunatog PDV-a.

 

Izvor:

TEB poslovno savjetovanje

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381