16. veljače, 2022

Rad za poslodavca sa sjedištem u EU

Pristupanjem RH Europskoj Uniji počele su se primjenjivati Uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Urede o određivanju postupka provedbe navedene Uredbe. Sukladno tim uredbama osoba s prebivalištem u RH prema ugovoru s poslodavcem koji ima sjedište na području EU ili EGP-a treba odrediti kojem sustavu socijalne sigurnosti pripada što znači da bi takva osoba mogla raditi za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu, a pri tome ostati u socijalnom osiguranju u RH. U slučaju sklapanja takvog ugovora osoba se koristi svim pravima iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja prema hrvatskim popisima.

Također i prema hrvatskim propisima se obavlja prijava na obvezna osiguranja. Poslodavac sa sjedišetem u EU ili EGP je dužan podnijeti zahtjev za dodjelom osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) koji je se upisuje na prijave za obvezna osiguranja.

Prijava na mirovinsko osiguranje podnosi se putem tiskanica:

  • M-11P – Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa
  • M-1P – prijava o početku osiguranja radnika

Prijavama se prilaže ugovor o radu sa zaposlenikom.

Ako se prijava ne podnosi elektronskim putem, prijava na zdravstveno osiguranje se podnosi putem:

  • Tiskanica T – 1 – Prijava – Odjava – Promjena za obveznika uplate doprinosa
  • Tiskanica T – 2 – Prijava – Odjava – Promjena za radnika

PLAĆANJE DOPRINOSA
Poslodavac sa sjedištem u EU ili EGP koji zapošljava osobu na koju se primjenjuje sustav socijalne sigunosti RH obveznik je plaćanja doprinosa u RH.
Doprinosi se plaćaju po stopama propisanim hrvatskim propisima.

doprinosi

Ako se radi o radniku s kojim je sklopljen ugovor na neodređeno vrijeme, a u trenutku sklapanja ugovora ja mlađi od 30 godina ili ako se radi o radniku koje se prvi puta zapošljava, poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa na plaću tj. doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Poslodavac je dužan obračunati i uplatiti doprinose prilikom svake isplate plaće, a najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Umjesto poslodavca obvezu obračunavanja i plaćanja doprinosa te podnošenja izvješća o plaćenim doprinosima može preuzeti i radnik. Radnik može tu obvezu preuzeti podnošenjem Poreznoj upravi Sporazuma o preuzimanju obveze doprinosa – OBRAZAC INOPRE-DOP.

Također, kad se šalje radnika na rad u »treću zemlju« obavezno je plaćati dodani dopirnos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Ako se radnika šalje na izaslanje ili na službeni put u državu članicu EU odnosno članicu EGP-a i Švicarsku ili u državu s kojom Hrvatska primjenjuje ugovor o socijalno osiguranju (Turska, Crna Gora, Sjevena Makedonija, Srbija i BiH), nema obveza plaćanja tog doprinosa. Ovaj doprinos plaća se po stopi od 20% na dnevnu osnovicu koja se utvrđuje na način da se najniža osnovica za plaćanje doprinosa podijeli sa brojem kalendarskih dana u mjesecu u kojem je obavljeno putovanje.

Kod plaćanja doprinosa kad je u pitanju poslodavac sa sjedištem u inozemstvu također je važno voditi računa o plaćanju doprinosa kad je u pitanju izaslani radnik. U tom se slučaju doprinosi plaćaju na ugovorenu plaću uvećanu za 20% sukladno Zakonu o doprinosima.

Za obračun doprinosa poslodavac je dužan podnijeti poreznoj upravi obrazac JOPPD pod svojim OIB-om pod kojim je registriran u RH kao obveznik plaćanja doprinosa. Obrazac se podnosi putem e-porezne, a ako poslodavac ima manje od 3 zaposlena moguće je obrazac predati i u papirnatom obliku. Ako poslodavac posjeduje certifikat za korištenje e-porezne, obavezan je podnositi JOPPD putem sustava e-Porezna.

PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK

Plaća koju radnik, rezidnet RH ostvari za rad u radnom odnosu s poslodavcem sa sjedištem u EU, porez se plaća u RH prema propisima u RH. Radnik je obavezan prijaviti se u registar poreznih obvezika u roku od 8 dana od zasnivanja radnog odnosa sa poslodavcem sa sjedištem u inozemstvu. Radnik koji primi dohodak iz inozemstva, dužan je obračunati i uplatiti porez na dohodak u roku od 30 dana od dana primitka novca na račun. Radnik je obavezan obračunati porez na dohodak na isti način kako to obavlja poslodavac za radnike u radnom odnosu kod RH poslodavca. Radnik je obavezan dostaviti u poreznu upravu Obrazac JOPPD te time izvjestiti o plaćenom porezu na dohodak i prirezu u roku od 30 dana od primitka novca na račun.