22. srpnja, 2019

RAD OD KUĆE – rad na izdvojenom radnom mjestu

Rad od kuće temelji  se na Zakonu o radu, pod rad na izdvojenom mjestu rada. U takvom slučaju rada, između poslodavca i radnika mora biti sastavljen ugovor u pismenom obliku te potpisan od strane poslodavca i radnika.

Osim do sada općenitih podataka iz članka 15. Zakona o radu, koji se odnosi na sadržaj pisanog ugovora o radu (pisanoj potvrdi), ovakav ugovor mora sadržavati i dodatne podatke o idućim važnim aspektima:

 • radnom vremenu,
 • strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati,
 • uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time,
 • naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova,
 • načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika.

Kako je ova vrsta rada danas sve popularnija, dolazi do čestih pitanja poput definiranja iznosa plaće, kako se evidentira radno vrijeme, postoji li godišnji odmor i koja su prava radnika koji radi od kuće. Shodno time u ovom članku razjasniti ćemo upravo ta pitanja.

Kada govorimo o visini plaće radnika koji radi od kuće te s kojim poslodavac sklopi takvu vrstu ugovora, mora se razjasniti kako ta plaća ne smije biti utvrđena u manjem iznosu od plaće radnika koji u prostorijama toga poslodavca radi na istim ili sličnim poslovima. Dakle, između radnika koji rade u prostorijama (poslovnicama, uredima) i radnika koji za istog tog poslodavca rade od kuće, ne smije biti razlike u plaći.

Što se tiče radnog vremena, o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i prava na pauzu, primjenjuju se osnovne odredbe iz Zakona o radu, osim ako to nije drukčije uređeno posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu. Radnik iako radi od kuće koja se ugovorom definira kao njegovo radno mjesto, ima ista prava na pauzu kao i radnici koji rade u prostorijama poslodavca. Također moramo napomenuti da poslodavac pri takvoj vrsti rada ne smije uvjetovati količine i kvalitetu rezultata posla (odrediti rokove i sl.) ako bi tako onemogućavao radniku korištenje prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor.

Kako za vrijeme rada od kuće nema klasične evidencije radnika na radnom mjestu, moramo istaknuti kako se ipak mora voditi određena vrsta evidencije pri radu od kuće (na izdvojenom radnom mjestu).

Svaki poslodavac dužan je za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom mjestu (od kuće)  voditi evidenciju o radnom vremenu, koja mora sadržavati iduće podatke:

 1. Ime i prezime radnika
 2. Datum u mjesecu
 3. Ukupno dnevno radno vrijeme
 4. Vrijeme terenskog rada (ako postoji)
 5. Vrijeme pripravnosti
 6. Vrijeme nenazočnosti na poslu
 7. Vrijeme korištenja odmora
 8. Neradni dani i  blagdani utvrđeni posebnim propisima
 9. Vrijeme spriječenosti za rad zbog privremene nesposobnosti za rad
 10. Vrijeme rodiljinih, roditeljskih dopusta, mirovanja radnog odnosa ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisima
 11. Vrijeme plaćenih i neplaćenih dopusta

Poslodavac je dužan te podatke voditi u pisanom obliku knjige evidencije ili elektroničkom obliku te se ti prikupljeni podaci i evidencije moraju čuvati najmanje 6 godina.

Ostala prava na koje radnici koji rade od kuće imaju, su ona prava jednaka radnicima u poslovnim prostorijama, koja se odnose na to da je poslodavac dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada te time je radnik  dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima. Također treba navesti kako su poslodavci u takvoj vrsti ugovora o radu dužni  pružiti usavršavanje te stručno osposobljavanje radnika koji radi od kuće.

Ne smijemo zaboraviti istaknuti kako radnici koji rade od kuće mogu imati veće vlastite troškove poput struje, vode, zakupa prostora u kojem  obavljaju rad za svog poslodavca. Prema tome treba se potpisivanjem ugovoru o radu na izdvojenom radnom mjestu definirati i nadoknada takvih troškova.

Izvori:

Zakon o radu, članak 17.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 93/14) članak 3.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381