19. travnja, 2024

Rad od kuće i rad na daljinu

Zakon o radu (ZOR), čije su izmjene stupile na snagu 1. siječnja 2023. godine, je donio značajne promjene pri definiranju rada od kuće i rada na daljinu.

Rad od kuće (rad na izdvojenom mjestu) definiramo kao oblik rada koji se obično obavlja iz stalnog prebivališta radnika (vlastiti dom, vikendica….), ne obavlja se u poslovnom prostoru poslodavca. Prema novom ZOR-u, rad od kuće može biti:

Stalan: radnik radi od kuće cijelo radno vrijeme.

Privremeni: radnik radi od kuće u iznimnim propisanim situacijama (zaštita zdravlja radnika zbog dijagnosticirane bolesti, trudnoća, pružanje skrbi članu obitelji, roditeljske obveze prema djeci do navršene osme godine života) pri čemu radnik daje zahtjev, a poslodavac je dužan zahtjev razmotriti (ne nužno i odobriti).

Povremeni:  kombinirani raspored mjesta rada: neke dane u mjesecu radi od kuće, a neke dane u poslovnom prostoru poslodavca

Rad na daljinu definiramo kao poseban oblik rada koji se uvijek obavlja putem IT tehnologije iz mjesta koje radnik sam odabere. Radnik može samostalno mijenjati lokaciju s koje radi,a poslodavcu lokacija ne mora biti poznata. Dijeli se na stalan i privremeni.

Tablica usporedbe:

Rad od kuće  Rad na daljinu
Mjesto radaIzdvojeno mjesto rada određuje se dogovorom radnika i poslodavca (vlastiti dom ili vikendica i sl.)Mjesto koje radnik sam odabere te ga može mijenjati po svojoj volji
Naknada troškovaObveza nadoknade troškova nastalih zbog rada od kuće koji traje dulje od 7 danaNema obveze naknade troškova
Mogućnost radaStalan, privremeni, povremeni, ne zahtijeva nužno uporabu IT tehnologijaStalan, privremeni, zahtjeva upotrebu IT tehnologije

Prema Pravilniku o porezu na dohodak, poslodavac može radniku koji radi od kuće, neoporezivo nadoknaditi troškove u iznosu do 4,00 eura po danu, ali najviše do 70,00 eura mjesečno.

Kod rada od kuće u trajanju duljem od sedam radnih dana u mjesecu, propisana je obveza nadoknade troškova nastalih zbog rada od kuće te u ugovoru treba navesti iznos tih troškova. Zakon o radu ne propisuje najniži iznos troškova koje je poslodavac dužan nadoknaditi radniku; visina troškova slobodno se ugovara pri čemu nije važan stvarni iznos radnikovih izdataka. Ako je ugovoren veći iznos naknade od 70,00 eura, razlika se isplaćuje kao plaća (oporezivo).

Zabranjena je neoporeziva isplata prijevoza ako radnik radi stalno od kuće no ako je barem jedan dan u mjesecu dolazio na posao u prostor poslodavca, uvjeti za neoporezivu isplatu prijevoza su ispunjeni.

Članak 17 ZOR-a određuje dodatne elemente koje je potrebno definirati ugovorom ili dodatkom ugovora o radu na izdvojenom mjestu (rad od kuće):

  1. Organizaciju rada– koja omogućava dostupnost radnika, neometani pristup poslovnom prostoru i informacijama,  komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu
  2. Način evidentiranja radnog vremena

3.   Oprema i resursi potrebni za rad

4.   Zaštita podataka

5.   Nadoknada troškova

6.   Trajanje takve vrste rada

Ugovor o radu na daljinu mora sadržavati odredbe svakog ugovora o radu, podatak o pravu radnika da slobodno određuje gdje će obavljatirad te dodatne elemente koje mora imati ugovor na izdvojenom mjestu rada, osim točaka 3. i 5 .

Radnicima koji rade od kuće ili na daljinu pripadaju sva prava koja pripadaju ostalim radnicima.

Sve više poslodavaca, kojima to priroda poslovanja dozvoljava,  omogućuje zaposlenicima stalni ili povremeni rad od kuće te takva opcija predstavlja prednost određenog radnog mjesta. Prepoznavanjem i uvođenjem takvih promjena u poslovanje doprinosi se fleksibilnosti i boljem balansu poslovnog i privatnog života radnika.