Zakon o doprinosima
19. travnja, 2023

Promjene u Zakonu o PDV-u i Zakonu o doprinosima

Dana 1. travnja 2023., na snagu stupaju promjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Konkretnije, promjene vezane za primjenu stope PDV-a na isporuku prirodnog plina i isporuku grijanja kao i isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke. Usvojene izmjene produžuju rok obračunavanja snižene stope od 5% na navedene transakcije. Shodno tome, isporuku prirodnog plina i uključujući naknade vezane uz tu isporuku oporezivati će se po stopi od 5% ako su obavljene u periodu od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2024. te će se ista stopa primjenjivati na isporuku grijanja iz toplinskih stanica uključujući naknade vezane za tu isporuku te isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke obavljene do 31. ožujka 2024.

Nadalje, usvojene su izmjene Zakona o doprinosima koje također stupaju na snagu 1. travnja 2023. godine. Izmjene uključuju promjene u obračunu mjesečne osnovice doprinosa za osiguranike slobodnog zanimanja. Tako je mjesečna osnovica za obračun doprinosa umnožak prosječne plaće i koeficijenta 1,2. umjesto 0,8. Uz navedeno, brišu se odredbe koje propisuju obvezu doprinosa i druge obveze za osiguranika po osnovi korisnika mirovine po propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske te ostaje samo dospijeće naplate doprinosa što je 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.