3. prosinca, 2020

Promjene u poreznim zakonima u 2021. godini

Uz smanjenje stope porezna na dohodak od 01. siječnja 2021. godine predlažu se i neke promjene u Zakonu o porezu na dobit i Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.

 

U Zakonu u PD-u predlaže se smanjenje porezne stope s 12% na 10% za porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7.500.000,00 kn. Nova niža stopa prvi bi se put primijenila za porezna razdoblja od 1. siječnja 2021. godine, odnosno poduzetnici koji u 2020. godini ostvare ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna, mogu već kod izračuna predujma poreza na dobitak za 2021. godinu primijeniti stopu od 10%. Za sve ostale ostaje stopa od 18%.

Također, prema Prijedlogu Zakona smanjuje se stopa poreza po odbitku pri isplati dividenda i udjela u dobitku inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe, s 12% na 10%, a primjenjivale bi se pri isplatama od 1. siječnja 2021. godine.

 

U Zakonu o PDV-u predlaže se povećanje praga za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7.500.000,00 kn na 15.000.000,00 kn. To znači da svi porezni obveznici koji u 2020. godini nisu ostvarili isporuke veće od 15 milijuna kuna, mogu od 1. siječnja 2021. godine obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke dobara i usluga. Ukoliko to žele, trebaju predati zahtjev za početak primjene postupka oporezivanja najkasnije do 20. siječnja 2021. godine.

 

Osim navedenih izmjena, predlažu se i sljedeće izmjene u Zakonu o porezu na dohodak:

  • primitci po osnovi nacionalne naknade za starije osobe ne bi se smatrale primitkom na koji se plaća porez na dohodak te se takva vrsta primitka ne bi uzimala u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove
  • ukidanje oporezivanja stopom od 24 % poreznih obveznika koji su ostvarili dodatne primitke po osnovi drugog dohotka do 12.500,00 kn
  • uvećanje obračunanog poreza na dohodak s 50 % na 100 % (porezna stopa uvećava se s 54 % na 60 %) po osnovi utvrđivanja poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena