24. srpnja, 2020

Produžen rok moratorija ovrha na novčanim sredstvima

Nakon prethodne odluke o posebnim okolnostima koja je nastupila zbog pojave COVID-19 , dana 18. srpnja 2020. godine stupila je na snagu dopuna Odluka o  produženju roka trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 83/20). Tom odlukom o produženju, rok trajanja posebnih okolnosti je produžen do 18. listopada 2020.

Posebne okolnosti su događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.

Zbog produljenja trajanja posebnih okolnosti, a propisanih člankom 25. a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18., 2/20., 46/20. i 47/20.) tim je Zakonom  ustanovljen zastoj / moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi Financijska agencija (FINA), za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

Također, prema članku 8. stavku 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br.  53/20.) do zaključno s 18. listopada 2020. godine je  ustanovljen zastoj / moratorij provedbe ovrha na plaći koje provodi poslodavac.

Poslodavci će i nadalje cijelu plaću (odnosno, drugo stalno novčano primanje) isplatiti radniku (odnosno, primatelju stalnog novčanog primanja) i to na radnikov račun, koji je deblokiran za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com