24. prosinca, 2020

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK

Hrvatska gospodarska komora je u ožujku, uslijed epidemije koronavirusa i temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja, privremeno ukinula obvezu plaćanja članarine tvrtkama kojima je bilo ograničeno poslovanje na razdoblje od tri mjeseca.

 

Prema posljednjem paketu mjera za suzbijanje zaraze, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za djelatnosti obuhvaćene donošenom novom Odlukom koja se primjenjuje od 1. studenoga i vrijedi do 31. prosinca

 

Odlukom o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine koja je objavljena u Nar. nov., br. 133/20., privremeno se ukida obveza plaćanja članarine HGK za članice koje obavljaju sljedeće djelatnosti:

 • H4931 Gradski i prigradski prijevoz
 • H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika (d.n.)
 • I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova
 • N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
 • P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
 • P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
 • R9001 Izvođačka djelatnost
 • R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • R9003 Umjetničko stvaralaštvo
 • R9004 Rad umjetničkih objekata
 • R9200 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • R9311 Rad sportskih objekata
 • R9312 Djelatnosti sportskih klubova
 • R9313 Fitness centri
 • R9319 Ostale sportske djelatnosti
 • R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

 

 

Prema navedenoj Odluci, članice koje obavljaju navedene djelatnosti nemaju obvezu plaćanja članarine HGK u razdoblju od 1. studenog do 31. prosinca 2020. godine.