29. ožujka, 2024

Pregled procesa prodaje poduzeća: Ključne faze i izazovi

Kupnja i prodaja poduzeća, poznata kao M&A (Mergers and Acquisitions) proces, zahtijeva pažljivo planiranje i provedbu kako bi se osiguralo uspješno izvršenje transakcije. Ovaj složeni proces, koji uključuje niz faza i sudionika, nosi sa sobom niz izazova s kojima se suočavaju vlasnici, menadžment i savjetnici. M&A transakcije uključuju prodaju (sell-side) i kupnju (buy-side) poduzeća. U ovomjesečnom članku više ćemo se fokusirati na prodaju poduzeća.

Osobine M&A procesa

M&A proces je dugotrajan i složen, uključujući različite sudionike poput vlasnika, menadžmenta, investitora i pravnih stručnjaka. On zahtijeva multidisciplinarni pristup, uključujući financijske, pravne, porezne i operativne aspekte poslovanja. Priprema za M&A proces zahtijeva ozbiljnost i predanost svih uključenih strana, budući da transakcija može značajno utjecati na poslovanje svih sudionika. Važno je naglasiti da u M&A procesu nije sve uvijek u novcu, već često postoje i drugi važni čimbenici poput strategije, sinergije i dugoročne vizije.

Faze M&A procesa (sell-side)

  1. Faza 1 – Analiza poslovanja à Ova faza uključuje detaljnu analizu financijskih i operativnih aspekata društva radi identifikacije ključnih rizika i procjene vrijednosti.
  2. Faza 2 – Priprema za pristupanje potencijalnim kupcima à Priprema detaljnih informacija o društvu za potencijalne kupce, izrada poslovnog plana i identifikacija potencijalnih kupaca.
  3. Faza 3 – Razgovori s potencijalnim kupcima à Ova faza uključuje pregovore s potencijalnim investitorima, postavljanje uvjeta transakcije te dogovor oko predugovora.
  4. Faza 4 – Due diligence à Proces dubinskog snimanja poslovanja radi identifikacije rizika i pripreme za transakciju.
  5. Faza 5 – Kupoprodajni ugovor à Razrada ključnih elemenata kupoprodajnog ugovora i zaključenje transakcije.

Izazovi M&A procesa

Upravljanje M&A procesom nosi sa sobom niz izazova koji mogu utjecati na uspješnost transakcije i ostvarivanje željenih ciljeva. Ovi izazovi uključuju usklađivanje svakodnevnih poslovnih obveza s obvezama M&A projekta, usklađivanje interesa različitih dionika, harmonizaciju percepcije vrijednosti između kupca i prodavatelja te ostvarivanje planiranih sinergijskih vrijednosti. Financiranje kupoprodajne cijene i troškova također može predstavljati izazov, kao i upravljanje rizicima identificiranim tijekom dubinskog snimanja poslovanja. Planiranje nakon završetka procesa, kao i razmatranje alternativnih planova u slučaju neuspjeha, također su ključni aspekti uspješnog upravljanja M&A procesom.

U cjelini, vođenje M&A procesa zahtijeva pažljivo planiranje, strateško vođenje i suradnju svih uključenih strana kako bi se osiguralo uspješno izvršenje transakcije i ostvarivanje ciljeva poslovanja. Izazovi M&A procesa mogu biti značajni, ali uključivanje financijskog savjetnika može olakšati usklađivanje interesa, pružiti podršku u upravljanju rizicima te pomoći u razmatranju alternativnih planova nakon završetka procesa.

Za dodatna pitanja slobodno se obratite na info@datalinkunija.hr. Ukoliko ste zainteresirani za prodaju ili procjenu vrijednosti vašeg poduzeća, slobodno se javite na mail julijan.marin@datalinkunija.hr.