25. svibnja, 2021

Povrat poreza na dohodak mladim osobama

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak s početkom primjene od prošle godine regulirano je i porezno rasterećenje mladih.

Prema čl. 46. st. 2. Zakona o porezu na dohodak, godišnji porez na dohodak po osnovi dohotka o nesamostalnog rada (plaće) umanjuje se:

  • fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. t. 1. Zakona) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno čl. 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 20% (24% za 2020.), a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću)
  • fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz čl. 21. st. 1. t. 1. Zakona) i to za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno čl. 19. Zakona plaća godišnji porez po stopi od 20% (24% za 2020.), a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću)

Napomena: u povrat poreza je uključen i njemu pripadajući prirez na porez.

Primjer: osoba rođena 1993. godine, za koju je prošle godine uplaćen porez i prirez za dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 10.000,00 kn dobit će povrat u iznosu od 5.000,00 kn odnosno 50%.

Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak koristi se za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.

Također, s obzirom na to da se povrat poreza ne smatra primitkom koji bi bio izuzet od ovrhe u cijelosti, odnosno u određenom iznosu, Porezna uprava nije u mogućnosti povrat poreza isplatiti na zaštićeni račun sukladno članku 212. Ovršnog zakona, već se predmetna isplata može izvršiti samo na redovne račune poreznog obveznika.

Isplata povrata poreznim obveznicima je krenula od 10.05.2021. te bi se do kraja svibnja povrat poreza trebao isplatiti svim poreznim obveznicima.