24. ožujka, 2020

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom

UNIJA  nastavlja s obavještavanjem o aktualnim mjerama Vlade iako se informacije mijenjaju i nadopunjuju gotovo na dnevnoj bazi donosimo vam pregled najnovijih:

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19):

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) je uveo mjere za očuvanje radnih mjesta u periodu od 1. 3. 2020. i dalje – a najdulje do 3 mjeseca.
Prijave su otvorene: od 23. 3. 2020. u 00:01 h do daljnjega.
Visina subvencije iznosi: 3.250,00 HRK po radniku.
Isplate sredstava: do 15. u mjesecu za prethodni mjesec
Rok obrade zahtjeva pri zaprimanju: 10 dana
Rok za žalbu na odluku: 8 dana od zaprimanja obavijesti
Rok za odgovor na žalbu: 10 dana

Predaje zahtjeva se vrše isključivo on-line te ih vaš knjigovodstveni servis može predati u vaše ime – na vaš zahtjev.

Potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti, jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH te je usmjerena na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije).

Poslodavci ne mogu istovremeno koristiti mjere HZZ-a i drugih davatelja, jer je uvedena zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.

Poslodavac može odabrati:
• Mirovanje ugovorenih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru
• Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora.

Uvjeti za ostvarivanje potpora

Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju:

– uvoziti stranu radnu snagu
– zapošljavati nove radnike u razdoblju korištenja ove mjere
– biti registrirani poslovni subjekt unazad 12 mjeseci
– biti korisnici sredstava za samozapošljavanje
– imati pad zaposlenika od 20. 3. 2020. u skladu s niže navedenim opisom
(iznimke su: ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika)

  • od 40% kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika
  • od 20% za Mala poduzeća
  • od 15% za Srednja poduzeća
  • 10% Velika poduzeća

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 1. do 20. 3. 2020. godine može se odobriti potpora.

Ciljane skupine poslodavaca iz sektora:

– djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
– prijevoza i skladištenja
– poslodavci iz djelatnosti zdravstvenog turizma
– radno – intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije – tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj
– poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave)
– drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti

Ciljane skupine radnika:

– radnici zaposleni kod poslodavca iz gore navedenog popisa
– ne uključuje: vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta

Visina subvencije:

– iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
– iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
– srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

Obveze poslodavca:

– Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
– Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
– Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
– Dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

 

Za sva dodatna pitanja, ali i pomoć UNIJA vam stoji na raspolaganju.

e-mail: info.zg@unija.com