29. travnja, 2020

Potpora poslovanju pomoću Zajmova COVID-19 od strane HAMAG-a

S obzirom na veliki udar na obrtnike i male poduzetnike zatvaranjem svih njihovih djelatnosti odlukom Nacionalnog stožera za borbu protiv epidemije, mali gospodarstvenici su dovedeni u situaciju da su doslovno od datuma 19. 3. 2020. godine ostali bez apsolutno ikakvih prihoda, odnosno u situaciju koja se dotad nikada još nije dogodila od nastanka Republike Hrvatske.

Uzimajući u obzir da ovakva situacija nije izazvana njihovom krivnjom, Vlada RH nastoji pomoći premostiti ovo vrijeme osiguravajući dodatna sredstva za likvidnost zajmovima od HAMAG-a (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije). U tu svrhu je otvorena posebna linija kreditiranja pod nazivom „Zajmovi Covid-19“.

Sredstva se plasiraju uz atraktivnu kamatnu stopu od 0,25% godišnje i bez naknade za odobrenje zajma, a osnovni uvjet za postojanja ovoga instrumenta kreditiranja je pad prihoda od najmanje 20% u prvom kvartalu 2020. godine. Korisnik, podnositelj zahtjeva dužan je moći dokazati taj pad prihoda u prvom kvartalu ili jednakog predviđenog pada prihoda u narednim kvartalima. Također, nakon konzumiranja zajma dužan je moći dokazati namjensko trošenje sredstava koje može biti za bilo koja obrtna sredstva, uključujući PDV, osim plaćanja kreditnih obveza i obveza nastalih 2019. ili ranijih godina.

Pored navedenoga, ono što je vrlo važno su svakako i formalni kriteriji koji se moraju ispuniti, a koji su propisani na sljedeći način:

1.Korisnik zajma mora imati status subjekta malog gospodarstva sukladno definiciji od strane Europske Komisije, što znači da su po veličini mikro, mali ili srednji poduzetnici i registrirani su kao:

  • Trgovačko društvo ili obrt,
  • Fizička osoba u djelatnosti slobodnih zanimanja,
  • Ustanova, zadruga i slični subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost s ciljem stjecanja dobiti društva,

2. Da ima preko 50% privatnog vlasništva,

3. Da im žiro-račun nije bio neprekidno blokiran duže od 30 dana u vremenskom razdoblju od posljednjih 6 mjeseci,

4. Da prema njemu nije pokrenut postupak otvaranja predstečajne nagodbe,

5. Da prema njemu nije pokrenut stečajni postupak,

6. Da za njega nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije,

7. Da za njega nije donesena odluka kojom mu se poništava ili ukida rješenje kojim je dobio odobrenje za rad,

8. Da ima barem jednog zaposlenika zaposlenog na puno radno vrijeme.

Kod odobravanja zajma i plasiranja sredstava moguće je ugovoriti i poček pri otplati, a instrument osiguranja zajma je zadužnica korisnika kao tvrtke, odnosno obrtnika. Ono što je ovdje važno naglasiti je činjenica da će se zajmovi odobravati sve do 31.12.2020. godine, ali sredstva koja s kojima HAMAG raspolaže za ovu mjeru su ograničena i interes je jako veliki. Trebate brzo provjeriti zadovoljavate li kriterije i odlučiti razmišljate li u smjeru slanja zahtjeva za zajam, jer realna je mogućnost da se sredstva utroše i ostali zahtjevi samo zbog nedostatka sredstava budu odbijeni.

Nadalje, promatrajući pomalo iznenađujuću brzinu u rješavanju drugih potpora gospodarstvu vezanih za Covid – 19 krizu, moglo bi se zaključiti da će većina zahtjeva koji zadovoljavaju osnovne prethodno navedene uvjete biti odobrena i sredstva isplaćena. Također, imajući na umu kretanja koja su sada prisutna na financijskim tržištima i naglo smanjivanje likvidnosti, realno je očekivati rast kamatnih stopa već do kraja ove godine čime ova vrsta zajma za premošćivanje likvidnosti dodatno dobiva na atraktivnosti.

Na kraju, dajemo pojednostavljen, ali dosta pregledan tablični prikaz ključnih karakteristika ove vrste zajma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: https://hamagbicro.hr

 

Za sva dodatna pitanja, ali i pomoć UNIJA vam stoji na raspolaganju.

e-mail: info.zg@unija.com