11. lipnja, 2019

Posebnosti iznajmljivanja nekretnina za iznajmljivače nerezidente

Nerezidenti, koji u Republici Hrvatskoj nemaju prebivalište ili uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost iznajmljivanja nekretnina (apartmani i sl.), imaju obvezu reguliranja prava i obveza vezanih za porez na dohodak i porez na dodanu vrijednost.

Potrebno je u najkraćem mogućem roku popuniti Izjavu o statusu iznajmljivača – nerezidenta te ju dostaviti zajedno s traženom dokumentacijom na nadležnu ispostavu Porezne uprave prema mjestu gdje se nekretnina nalazi ili na adresu Porezna uprava Područni ured Zagreb, Služba za utvrđivanje poreza i doprinosa, Odjel za strance, Avenija Dubrovnik 32.

Potrebna dokumentacija:

  • Obrazac P-PDV
  • Izjava o statusu iznajmljivača – nerezidenta
  • Potvrda o rezidentnosti poreznog tijela države u kojoj ima sjedište, odnosno prebivalište
  • Dokaz o registriranoj djelatnosti, potvrda inozemnog poreznog tijela o obavljanju djelatnosti
  • Dokumentacija o imenovanju poreznog zastupnika ili opunomoćenika

Traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti na hrvatskom jeziku.
Nerezidentima Republike Hrvatske, koji se ne odazovu ovom pozivu, a nisu se niti odazvali pozivima koji su im upućeni poštom, Porezna uprava utvrdit će procjenom poreznu obvezu za poslovne aktivnosti obavljanja djelatnosti iznajmljivanja nekretnina na području Republike Hrvatske sukladno važećim poreznim propisima te će pokrenuti prekršajni postupak sukladno odredbama Općeg poreznog zakona.

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381