25. kolovoza, 2020

Porezne izmjene – u javnom savjetovanju izmjene četiri zakona

Ministarstvo financija uputilo je 19. kolovoza 2020. u javno savjetovanje četiri dokumenta koji se odnose na izmjene četiri zakona, a odnose se na Zakon o izmjeni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

Ovim izmjenama navedenih zakona predlaže se snižavanje poreznih stopa poreza na dohodak za sva tri razreda i to sa 24 na 20 posto, sa 36 na 30 posto te sa 12 na 10 posto. Zbog toga se očekuje rast plaća za veliki broj zaposlenika u rasponu od 100 kn do 1.000 kn, ovisno kojem razredu pripada njihova bruto plaća.

Jedna od stavki koja se mijenja izmjenama Zakona o porezu na dohodak je i jasnije definiranje  poreznog tretmana nacionalne naknade za starije osobe koja je uvedena kako bi se smanjio rizik od siromaštva i socijalne isključenosti.

Izmjenama Zakona o porezu na dobit, zakonodavac ima namjeru jednim dijelom rasteretiti male i srednje poduzetnike na način da bi stopa poreza na dobit od sljedeće godine trebala biti 10 posto umjesto dosadašnjih 12 posto. Kao što smo naveli, ova izmjena bi se odnosila samo na mala i srednja koja ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna.

Izmjene koje se odnose na PDV vezane su uz usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s direktivama EU s ciljem pojednostavljenja obavljanja određenih transakcija.

Nadalje, plan je da se ubuduće na sve usluge primjenjuje poseban postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i TV emitiranja i elektronički obavljene usluge, a cilj je da sve ove izmjene zakona stupe na snagu počevši od 1. siječnja 2021. godine.

Možemo reći da svako rasterećenje gospodarstva od strane države je dobrodošlo i postupci koji idu u tom smjeru posebno dobivaju na važnosti u današnjim nepredvidivim i vrlo izazovnim okolnostima za poslovanje.

 

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com