30. kolovoza, 2019

POREZNE AKTUALNOSTI – kolovoz 2019.

ČETVRTI KRUG POREZNE REFORME U HRVATSKOJ

Ministarstvo financija Republike Hrvatske prije nekoliko godina počelo je s provođenjem sveobuhvatne porezne reforme. Prvi krug porezne reforme započeo je početkom 2017. godine, nastavio se novim promjenama u drugom krugu početkom 2018. godine, dok je najveći broj promjena do sada uveden trećim krugom s početka tekuće 2019. godine.

Novi, četvrti krug porezne reforme provest će se izmjenama devet različitih zakona ove jeseni, a izmjene će stupiti na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina

Najvažnija mjera iz četvrtog kruga porezne reforme jest smanjenje porezne obveze za porez na dohodak od plaća. Od početka 2020. godine zaposlenicima starim do 25 godina obveza poreza na dohodak iz plaće umanjit će se za 100%, dok će mladima između 26 i 30 godina starosti obveza za porez na dohodak iz plaće biti umanjena za 50%.

Neoporezivi primici radnika

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, objavljenim u Narodnim Novinama broj 80/2019 dana 28.08.2019. godine, proširen je broj neoporezivih primitaka koje poslodavci mogu isplaćivati svojim radnicima ili plaćati u ime radnika.

Tako je iznos neoporezive dnevnice povećan s 170,00 HRK na 200,00 HRK, a iznos dnevnice za službena putovanja ili rad na terenu u trajanju do 8 sati na dan povećan je s 85,00 HRK na 100,00 HRK.

Poslodavci će svojim radnicima moći neoporezivo isplatiti i slijedeće vrste primitaka:

 • Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do 2.500,00 HRK godišnje;
 • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 HRK godišnje;
 • Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 HRK godišnje;
 • Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem;
 • Naknade za troškove redovne predškolske skrbi djeteta radnika – do visine stvarnih izdataka.

Isplate spomenutih primitaka obvezno će se iskazivati u obrascu JOPPD kao izvještaju hrvatskoj Poreznoj upravi o obvezi poreza na dohodak, u mjesečnim razmacima.

Nabrojeni neoporezivi primici mogu se radnicima isplaćivati od 01. rujna 2019., osim naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika, koja će se moći isplaćivati nakon stupanja na snagu posebnog propisa Ministarstva turizma RH.

Neoporezivi primici za sve radnike i obrtnike

Predloženi neoporezivi primici na koje bi, pored radnika, imali pravo i obrtnici su:

 • Isplata novčane naknade za rezultate rada – do 5.000,00 HRK godišnje;
 • Potpora za novorođenče – do 10.000,00 HRK godišnje;
 • Trošak smještaja i prehrane za sve radnike na temelju vjerodostojne dokumentacije ili novčana naknada za smještaj i prehranu do 5.000,00 HRK;
 • Naknade za podmirivanje troškova korištenja ugostiteljskih, turističkih, i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima Ministarstva turizma – do 2.500,00 HRK;
 • Troškovi redovne skrbi djece radnika predškolske dobi na temelju vjerodostojne dokumentacije;
 • Povećanje neoporezivog iznosa dnevnica za službena putovanja sa 170,00 na 200,00 HRK;
 • Troškovi dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Proširenje mogućnosti korištenja snižene stope poreza na dobit

Hrvatski obveznici poreza na dobit plaćaju porez po stopi od 18%, a oni koji u godini ostvare niže iznose dobiti, porez na dobit plaćaju po sniženoj stopi od 12%.

Do kraja 2019. godine pravo na primjenu niže stope imat će poduzetnici s ostvarenim godišnjim prihodom do 3.000.000,00 HRK, no, od 2020. godine pravo na primjenu stope od 12% imat će svi obveznici poreza na dobit s ostvarenim godišnjim prihodom do 7.500 000,00 HRK (cca 1.000.000,00 HRK).

Razmjer poreznog rasterećenja je jasniji, ako se uzme u obzir da će pravo na primjenu snižene stope dobiti novih 10 000 poreznih obveznika, čime je udio obveznika koji porez na dobit obračunavaju primjenom snižene stope povećan na 93%.

Smanjenje stope PDV-a

Opća stopa Poreza na dodanu vrijednost (PDV) smanjuje se sa 25% na 24%, s primjenom od 01. siječnja 2020. godine.

U cilju potpore hrvatskom turističkom sektoru, planira se i smanjenje stope PDV-a na 13% za pripremu i usluživanje hrane u ugostiteljstvu.

Poboljšanje likvidnosti i optimizacija novčanih tokova poduzetnika Vlada Republike Hrvatske pokušat će potpomoći uvođenjem mogućnosti da obveznici PDV-a s prihodom do 7.500.000,00 HRK plaćaju PDV prema naplaćenim naknadama, međutim, za taj potez Hrvatskoj je potrebna prethodna suglasnost Europske komisije.

Trošarine

Smanjenje trošarina za goriva u željezničkom prometu robe i putnika ostvarit će se potpunim oslobođenjem od plaćanja trošarine na električnu energiju i povratom dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo, s ciljem postizanja konkurentnije pozicije željezničkog u odnosu na cestovni promet.

Javnozdravstveni problem pretilosti sve je više izražen i kod osoba mlađe životne dobi, a jedna od mjera za njegovo suzbijanje biti će uvođenje oporezivanja bezalkoholnih pića prema udjelu dodanih šećera. U budućnosti se očekuju daljnje promjene visine trošarina za sve trošarinske proizvode.

 

Vlada Republike Hrvatske procjenjuje da će hrvatski građani i gospodarstvo nakon četvrtog kruga porezne reforme biti rasterećeni za više od 10 milijardi kuna.

Izmjene zakona o porezu na dobit i PDV-u trebale bi biti značajan korak na putu ka tome da Hrvatska postane zemlja privlačnija za ulaganje i poslovanje.

Osobit naglasak Vlada Republike Hrvatske stavlja na ukidanje obveze za porez na dohodak za mlade do 25 godina i znatno smanjenje porezne obveze za porez na dohodak za mlade od 26 do 30 godine. Tom mjerom bit će obuhvaćeno oko 250 000 mladih, s očekivanim pozitivnim učincima na demografskom, socijalnom i gospodarskom planu, pri čemu je glavni cilj zaustavljanje odljeva radne snage iz Hrvatske u druge zemlje EU te time i poticanje rasta i održivosti hrvatskog gospodarstva i cjelokupnog društva.

 

Za više informacija o navedenim temama, slobodno nas kontaktirajte.

Biljana Stanković, ovlašteni porezni savjetnik

biljana.stankovic@unija.com

Venkomir Horvatić, Country Manager

venkomir.horvatic@unija.com