19. rujna, 2023

Porez na dodanu vrijednost (PDV) po naplaćenim naknadama

Ukoliko vam je prihod prethodne godine bio manji od 1.990.842,13 eura, najkasnije do kraja tekuće kalendarske godine možete odabrati želite li da vam se PDV oporezuje po naplaćenoj realizaciji tj. po naplaćenim računima  u toj godini.

Odlučite li se za takav obračun, trebate to prijaviti Poreznoj upravi, napismeno i u slobodnoj formi. Trebate navesti osnovne podatke – naziv tvrtke/obrta, OIB, adresa te kako od 01.01. započinjete  s postupkom oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Glavna prednost takvog modela oporezivanja je u tome što PDV ne morate platiti dok ne naplatite račun,  ali i pravo na odbitak pretporeza imate u trenutku kada ste isporučitelju platili račun. Kada uđete u model  plaćanja PDV-a po naplaćenoj naknadi, morate ostati u njemu najmanje 3 godine, osim ako opet prijeđete prag, tada se u slijedećoj godini ponovno vraćate na obračun PDV-a prema primljenim računima, bez obzira na rok od 3 godine.

Na koga se obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje

Odredbama članka 125.j Zakona propisano je da se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na:

  • isporuke i stjecanje dobra unutar Europske unije
  • isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. -zakona o PDV-u
  • usluga iz članka 17. stavka 1. Zakona o PDV-u
  • isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona o PDV-u, te u slučaju iz članka 7. stavka 9. Zakona o PDV-u (isporuka plina, struje, grijanja, hlađenja od tvrtke van Hrvatske, građevinske usluge, popravci, čišćenje, rabljeni materijal, otpad, isporuka nekretnina, prijenos imovine na drugog)
  • isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici

Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama na računu mora navesti napomenu “obračun prema naplaćenim naknadama”, te mora osigurati sve potrebne podatke za utvrđivanje i plaćanje PDV-a. Od 01.12.2022. poduzetnici koji obračunavaju PDV prema izdanim računima, pretporez za dostavljene račune poreznih obveznika  koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, mogu odbiti tek kada je račun plaćen.