Osnivanje doo u MK je prikazano kao promotivni poster koji simbolizira novi početak za sve koji žele napraviti taj korak
4. srpnja, 2023

Otvaranje tvrtke u Sjevernoj Makedoniji

Radite li vi u Sjevernoj Makedoniji?

Razmišljate o otvaranju društva s ograničenom odgovornošću kao fizička ili pravna osoba?

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Sjevernoj Makedoniji slijedi utvrđenu proceduru. Kako bismo Vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, u priloženoj brošuri prikupili smo sve potrebne podatke za osnivanje d.o.o. u Sjevernoj Makedoniji, a mi ćemo Vam rado pomoći u samoj proceduri tako da da možete što prije pokrenuti posao u Makedoniji. Također, nudimo Vam administrativno vođenje tvrtke.

Želimo Vam uspješno poslovno putovanje u Sjevernu Makedoniju!

Važni koraci koje morate poduzeti da biste osnovali d.o.o. u RSM

I. Postupak osnivanja d.o.o.

Osnivanje i upis se vrši u Centralnom registru Republike Sjeverne Makedonije.

Iznos na osnovni kapital ne smije biti manji od 5.000 eura u denarskoj protuvrijednosti; Društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 partnera. Osnovni kapital, koji se može uplatiti u gotovini ili uplatiti kao nenovčani depozit, polaže se na žiro-račun, a uplatnica s uplaćenim novčanim ulogom predaje se prilikom registracije društva. Račune otvaraju i vode poslovne banke. Osim obaveznog denarskog računa, tvrtke u Makedoniji mogu imati i devizni račun. Osnovni kapital društva u iznosu od 5.000 eura nije obvezan uplatiti pri osnivanju društva i može se uplatiti kasnije, ali najkasnije godinu dana od dana osnivanja u Centralnom registru

Osnivač koji je fizička osoba treba putovnicu ako je stranac. U slučaju pravne osobe potrebne su putne isprave-putovnice svih članova uprave tvrtke. Ukoliko se radi o stranoj pravnoj osobi, potreban je i izvod iz nadležnog registra države u kojoj je sjedište pravne osobe, ovjeren i preveden od strane ovlaštenog sudskog prevoditelja, a ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva u Centralnom registru RSM.

Dodatne informacije

Preporučuje se unaprijed provjeriti i rezervirati naziv tvrtke u Centralnom registru RSM. Naziv tvrtke mora se razlikovati od postojećih tvrtki.

Društvo s ograničenom odgovornošću osniva se na temelju izjave o osnivanju (ako društvo osniva samo jedna osoba) ili ugovora o društvu (kada ima više osnivača). Navedenim dokumentom utvrđuje se naziv i sjedište društva, djelatnost, prava i obveze partnera, tijela društva (uprava, nadzorni odbor i dr.) te drugi elementi važni za poslovanje društva. Prije osnivanja poduzeća potrebno je odabrati šifru djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u Sjevernoj Makedoniji. Osim prioritetne djelatnosti, društvo može odabrati i opću poslovnu klauzulu. “Opća klauzula za obrt” je oznaka da  subjekt upisan u obrtni registar može obavljati sve djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Svi dokumenti moraju biti pripremljeni i digitalno potpisani od strane ovlaštenog registracijskog agenta-pravnika

Akt o osnivanju sastavlja ovlaštena osoba-upisnik, a zatim se upisuje u:

  • Centralni registar Republike Sjeverne Makedonije,

Pečat se može izraditi čim se dobije Rješenje Centralnog registra za osnovanu tvrtku.

Uz nalog je priložena preslika rješenja o upisu u trgovački registar. Na pečatu mora biti naveden naziv društva.

Upis u trgovački registar i dobivanje JMBG

Svaki subjekt prilikom prvog upisa u trgovački registar dobiva jedinstveni identifikacijski broj subjekta (JMBG) koji se sastoji od sedmeroznamenkastog broja, a koji se dodjeljuje elektroničkim putem od strane Centralnog registra Republike Sjeverne Makedonije. Postupak upisa u trgovački registar vodi se po posebnom upravnom postupku utvrđenom propisima one-stop shop sistema.

Rok za obvezni upis u trgovački registar je 15 dana od dana stjecanja uvjeta za upis.Upisni postupak počinje podnošenjem zahtjeva za upis na propisanom obrascu. Registracijsku prijavu podnosi ovlašteni podnositelj od strane organa uprave ili ovlašteni matičar u elektroničkom obliku i elektroničkim potpisom.

U prilogu prijave nalazi se:

  • PO obrazac – Prijava za upis osnivanja subjekta u trgovački registar i registar drugih pravnih osoba
  • Obrazac ZP – Ovjereni potpis

Prijava u sustav obveznika poreza na dohodak i prijava u sustav PDV-a

Sama registracija u Centralnom registru Republike Sjeverne Makedonije podrazumijeva upis subjekta u Trgovački registar i registar drugih pravnih subjekata, kao i poreznu registraciju u Upravi javnih prihoda i rezervaciju bankovnog računa u banku po izboru, kao integriranu uslugu, a to podrazumijeva i dobivanje poreznog broja i žiro računa.

Na zahtjev subjekta, u trenutku upisa u Centralni registar Republike Sjeverne Makedonije, može se provesti postupak dobrovoljne prijave za porez na dodanu vrijednost i podnijeti zahtjev Zavodu za zapošljavanje Sjeverne Makedonije za prijava prvih djelatnika subjekta.

Odmah po osnivanju društva osnivač je dužan podnijeti prijavu za upis u registar stvarnih vlasnika. Prijava za upis u registar stvarnih vlasnika je elektronska i sastavlja se i digitalno potpisuje u ime osnivača – od strane ovlaštene osobe, registarskog agenta, odvjetnika.

Ako je temeljni kapital uplaćen prilikom osnivanja, tada je društvo dužno odmah podnijeti zahtjev za izravna strana ulaganja (ako je vlasnik tvrtke fizička ili pravna osoba iz inozemstva). Prijava za upis u registar stranih izravnih ulaganja je elektronička i sastavlja se digitalno te ga u ime osnivača potpisuje ovlaštena osoba ili registracijski agent – Odvjetnik.

II. Administrativno upravljanje tvrtkom u Makedoniji

Sjedište tvrtke

Ukoliko još uvijek nemate poslovni prostor, nudimo vam mogućnost da privremeno registrirate svoju tvrtku u sjedištu Unije u Skoplju, točnije na adresi: 8-ma Udarna Brigada 39, 1000 Skopje. Poslovni prostor je u skladu sa svim zakonskim propisima.

Administracija

Svu vašu poštu ćemo digitalizirati i svakodnevno prosljeđivati ​​u elektroničkom obliku na vaš email. Priprema e-bank naloga i izdavanje računa su najčešći zadaci, ali mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo kako bi vaša tvrtka poslovala glatko kao da imate stalno zaposleno administrativno osoblje.

Računovodstvo

Prepustite vođenje poslovnih knjiga nama, a mi ćemo se pobrinuti da se one vode sukladno zakonu. Istovremeno ćemo Vas redovito informirati o poslovanju Vaše tvrtke i savjetovati Vas na području računovodstva i poreza. Obračun plaća, upravljanje kadrovskom evidencijom i druge kadrovske usluge također mogu biti naša briga i jamčimo da će biti u skladu s važećim propisima i vašim očekivanjima. Naravno, pobrinut ćemo se i za pravovremenu i točnu prijavu državnim institucijama.

Budući da su naši stručnjaci upoznati s makedonskim zakonodavstvom, moći će vam lakše objasniti specifičnosti na koje trebate obratiti posebnu pozornost u svom poslovanju.

E-računovodstvo

Ostvarite stalni uvid u poslovne knjige svoje tvrtke  iz mjesta gde se nalazite. Putem našeg e-računovodstva moći ćete provjeriti vjerodostojnost primljenih računa te pregledati svu poslovnu dokumentaciju iz naše e-arhive.

Zaključak

Ukoliko u vezi s postupkom osnivanja d.o.o. u Makedoniji, imate dodatnih pitanja, rado ćemo vas savjetovati.

E: info.sk@unija.com and consultingmk@unija.com

T: +389 23 450 199