snivanje LLC preduzeća u MK prikazano je kao promotivni poster koji simbolizuje novi početak za sve koji žele da naprave taj korak
23. June, 2023

Otvaranje kompanije u Sjevernoj Makedoniji

Da li radite u Sjevernoj Makedoniji?

Da li razmišljate o otvaranju društva sa ograničenom odgovornošću kao fizičko ili pravno lice?

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Sjevernoj Makedoniji ima utvrđenu proceduru. Da bismo Vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, u datoj brošuri prikupili smo sve potrebne informacije za osnivanje D.O.O. u Sjevernoj Makedoniji, a mi ćemo Vam rado pomoći oko same procedure. Takođe, nudimo Vam administrativno upravljanje kompanijom.

Želimo vam uspješno poslovno putovanje u Sjevernu Makedoniju!

Važni koraci koje treba da preduzmete da biste osnovali DOO preduzeće u SMK

I. Postupak osnivanja D.O.O.

Osnivanje i registracija se vrši u Centralnom registru Republike Sjeverne Makedonije.

Iznos osnovnog kapitala ne smije biti manji od 5.000 eura u denarskoj protivvrijednosti; Društvo sa ograničenom odgovornošću može imati najviše 50 ortaka. Osnovni kapital, koji se može uplatiti u gotovini ili unijeti kao nenovčani depozit, polaže se na žiro račun, a uplatnica sa uplaćenim novčanim depozitom dostavlja se prilikom registracije preduzeća. Račune otvaraju i vode poslovne banke.

Pored obaveznog denarskog računa, preduzeća u Makedoniji mogu imati i devizni račun. Osnovni kapital društva u iznosu od 5.000 eura nije obavezan za uplatu pri osnivanju društva, može se uplatiti kasnije, a najkasnije godinu dana od dana osnivanja preduzeća u Centralnom registru.

Osnivaču koji je fizičko lice potreban je pasoš ako je stranac. U slučaju pravnog lica potrebne su putne isprave-pasoši svih članova uprave preduzeća. Ukoliko se radi o stranom pravnom licu, potreban je i izvod iz nadležnog registra zemlje u kojoj se predmetno pravno lice nalazi, ovjeren i preveden od strane ovlašćenog sudskog prevodioca, a ne smije biti stariji od 30 dana od dana kada se radi o stranom pravnom licu. Podnošenja zahtjeva Centralnom registru RSM.

Dodatne informacije

Preporučuje se da unaprijed provjerite i rezervišete naziv kompanije u Centralnom registru RSM. Naziv kompanije mora da se razlikuje od postojećih kompanija.

Društvo sa ograničenom odgovornošću se osniva na osnovu izjave o osnivanju (ako društvo osniva samo jedno lice) ili ugovora o društvu (kada ima više osnivača). Navedenim dokumentom se definišu naziv i sjedište društva, djelatnosti, prava i obaveze ortaka, organa društva (uprava, nadzorni odbor i dr.) i drugi elementi važni za poslovanje društva.

Prije osnivanja kompanije, potrebno je izabrati šifru djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u Makedoniji. Pored prioritetne djelatnosti, preduzeće može izabrati i opštu poslovnu klauzulu. „Opšta klauzula za poslovanje“ je pokazatelj da subjekt upisa u privredni registar može da obavlja sve djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Sva dokumenta moraju biti pripremljena i digitalno potpisana od strane ovlašćenog agenta za registraciju – advokata.

Akt o osnivanju sastavlja ovlašćeno lice-registrator, a zatim se evidentira u:

  • Centralni registar Republike Sjeverne Makedonije,

Čim se dobije Rešenje iz Centralnog registra za osnovano preduzeće, može se izvršiti pečat.

Uz nalog se prilaže kopija rješenja o upisu u trgovački registar. Naziv kompanije mora biti naznačen na pečatu.

Upis u Trgovinski registar i dobijanje PIB

Svaki subjekt pri prvoj registraciji u Trgovinskom registru dobija jedinstveni identifikacioni broj subjekta (EMBS) koji se sastoji od sedmocifrenog broja, koji elektronskim putem dodjeljuje Centralni registar Republike Sjeverne Makedonije. Postupak upisa u trgovački registar sprovodi se po posebnom upravnom postupku utvrđenom propisima jednošalterskog sistema.

Rok za obaveznu registraciju u Trgovinski registar je 15 dana od dana sticanja uslova za registraciju. Postupak upisa počinje podnošenjem propisanog obrasca koji sadrži zahtjev za upis. Prijavu za registraciju podnosi ovlašćeni podnosilac organa uprave ili ovlašćeni matičar u elektronskoj formi i elektronskim potpisom.

Uz prijavu je priloženo:

  • Obrazac porudžbine – Prijava za upis osnivanja pravnog lica u Trgovinski registar i Registar drugih pravnih lica;
  • ZP Obrazac – Ovjeren potpis.

Registracija u sistemu obveznika poreza na dohodak i registracija u sistem PDV-a

Sama registracija u Centralnom registru Republike Sjeverne Makedonije podrazumeva upis subjekta u Trgovinski registar i registar drugih pravnih lica kao i registraciju za poreske svrhe u Upravi javnih prihoda i rezervaciju bankovnog računa u banka po izboru, kao integrisani servis, a to podrazumeva i dobijanje poreskog broja i žiro računa.

Na zahtjev subjekta, u momentu upisa u Centralni registar Republike Severne Makedonije, može se sprovesti postupak dobrovoljne registracije za porez na dodatu vrijednost i podnijeti prijavu Zavodu za zapošljavanje Sjeverne Makedonije za registracija prvih radnika predmeta.

Osnivač je dužan da odmah po osnivanju preduzeća podnese prijavu za upis u registar stvarnih vlasnika. Prijava za upis u registar stvarnih vlasnika je elektronska i sastavlja se i digitalno potpisuje u ime osnivača – ovlašćenog lica, agenta za registraciju, advokata.

Ukoliko je osnovani kapital uplaćen prilikom osnivanja, tada je preduzeće dužno da odmah podnese prijavu za direktna strana ulaganja (ako je vlasnik preduzeća fizičko ili pravno lice iz inostranstva). Prijava za upis u registar stranih direktna ulaganja je elektronska i sastavlja se digitalno, potpisuje u ime osnivača – ovlašćenog lica za registraciju advokata.

Osnivanje DOO u MK simbolizuje mladić koji stoji ispred poslovnog centra simbolizujući novi početak

II. Administrativno upravljanje kompanijom u Makedoniji

Sjedište firme

Ukoliko još uvijek nemate poslovni prostor, nudimo vam mogućnost da privremeno registrujete svoju firmu u sjedištu Unije u Skoplju, tačnije na adresi: Udarna brigada 8-ma 39, 1000 Skoplje. Poslovni prostor je usklađen sa svim zakonskim propisima.

Administracija

Svu vašu poštu ćemo digitalizovati i svakodnevno vam je prosleđivati u elektronskom obliku na vašu e-poštu. Priprema naloga za plaćanje putem e-banke i izdavanje faktura su samo najčešći zadaci, ali mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo, tako da vaša kompanija radi nesmetano kao da imate stalno administrativno osoblje.

Računovodstvo

Prepustite vođenje poslovnih knjiga nama, a mi ćemo se pobrinuti da se one čuvaju u skladu sa zakonom. Istovremeno ćemo Vas redovno informisati o poslovanju Vaše kompanije i savjetovati Vas u oblasti računovodstva i poreza. Obračun zarada, vođenje kadrovske evidencije i druge kadrovske usluge takođe mogu biti naša briga i garantujemo da će oni biti u skladu sa važećim propisima i vašim očekivanjima.

Naravno, vodićemo računa i o blagovremenom i korektnom izveštavanju državnih institucija.

Pošto su naši stručnjaci upoznati sa makedonskim zakonodavstvom, moćiće lakše da objasne specifičnosti na koje treba da obratite posebnu pažnju u svom poslovanju.

E-računovodstvo

Dobijajte stalan uvid u poslovne knjige vaše kompanije gdje god da se nalazite. Putem našeg e-računovodstva moćićete da provjerite vjerodostojnost primljenih računa i pregledate svu poslovnu dokumentaciju iz naše e-arhive.

Zaključak

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa procesom registracije D.O.O. u Sjevernoj Makedoniji, rado ćemo vas posavjetovati.

E: info.sk@unija.com and consultingmk@unija.com T: +389 23 450 199