15. prosinca, 2020

Oporezivanje rada studenata i učenika

Kako bi stekli radno iskustvo prije završetka studija, mnogi studenti odlučuju se na potez “zapošljavanja” i prije samog završetka studija odnosno uručenja diplome. Odlučuju se na potez da svoje prve financije zarade preko studentskih, odnosno učeničkih ugovora, koji je ujedno i vjerodostojna isprava za obračun i naplatu njihova rada.

Minimalna naknada koju student odnosno učenik može zaraditi po satu iznosi 26,56 kn. Ovaj iznos izračunan je prema iznosu minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj, a na temelju Uredbe o visini minimalne plaće donesene od strane RH. Iznos 26,56 kn je neto iznos po Odluci o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2021. godinu. Osim redovne satnice, student ili učenik ima pravo na 50% uvećanja naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom (čl. 13. st. 3. ZOSP). Osim uvećanja plaće, student ima parvo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i sl. ukoliko je to ugovoreno u njihovom ugovoru te su ujedno i takve naknade oporezive kao drugi dohodak.

Od 2020. godine prag kojeg studenti ne smiju prekoračati kako na svoju zaradu ne bi morali plaćati porez od 24% iznosi 63.000,00 kn godišnje. Iako su studenti koji prelaze ovaj prag rijetki, u nastavku donosimo primjer obračna poreza kada do istoga dođe.

Primjer: Studentu treba isplati naknadu za rad u iznosu od 5.000,00 kn, no prema evidenciji u tekućoj godini već mu je isplaćeno 63.000,00 kn, iznos naknade za rad od 5.000,00 kn oporeziv je porezom na dohodak. Nakon što poslodavac na taj iznos obračuna i isplaćuje posredniku ugovora naknadu za rad studenta, propisane doprinose i provizije obračunat će i porez u iznosu od 1.200,00 kn (5.000,00 * 24%) te na račun isplatiti naknadu za rad u iznosu od 3.800,00 kn.

 

 

Izvori:

 

  1. Uredba o visini minimalne plaće (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_119_2307.html)

 

  1. Zakon o obavljanju studentskih poslova (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1851.html)

 

  1. TEB https://www.teb.hr/novosti/2020/oporezivanje-rada-studenata-i-ucenika/