9. rujna, 2019

Obveznici revizije za 2019. godinu i izbor revizora

Obveznici revizije financijskih izvješća poduzetnika propisani su člankom 20. Zakona o reviziji (ZoR) s obzirom na veličinu i njihovo značenje za nacionalno gospodarstvo.

Prema tome obvezu revizije pojedinačnih (odvojenih) i konsolidiranih financijskih izvješća imaju:

 •  veliki poduzetnici
 •  srednji poduzetnici
 •  subjekti od javnog interesa
 •  matična društva velikih i srednjih grupa
 •  poduzetnici koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište
 •  poduzetnici koji ispunjavaju 2 od 3 kriterija: aktiva 15 milijuna kn, prihodi 30 milijuna kn i prosječno 25 zaposlenih te
 •  poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima, pripajanjima odnosno podjelama kao preuzimatelji odnosno novoosnovana društva.

Rok za imenovanje revizora propisan je Zakonom o reviziji. Prema navedenom Zakonu, revizora treba imenovati najkasnije tri mjeseca prije završetka izvještajnog razdoblja na koje se zakonska revizija odnosi, što u pravilu znači do 30. rujna 2019. godine za reviziju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu.

U skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima revizorsko društvo kod svih poduzetnika (d.d. i d.o.o.) imenuje skupština, u istom tom roku moraju se održati skupštine obveznika revizije, na kojima će se odrediti revizorsko društvo, znači do 30.09.2019.

Prije konačnog odabira odnosno prije oblikovanja prijedloga skupštini za odabir revizorskog društva, korisno je provjeriti da li revizorsko društvo ima važeće odobrenje za rad i da li ispunjava sve potrebne uvjete za obavljanje zakonske revizije.

Prava i obveze trgovačkog društva i revizorskog društva odnosno samostalnog revizora uređuju se ugovorom o reviziji. Taj ugovor mora biti sastavljen u pisanom obliku nakon imenovanja revizorskog društva. Ugovor o reviziji mora sadržavati ugovorenu naknadu o zakonskoj reviziji.

Pravne i fizičke osobe kojima je Ministarstvo financija izdalo odobrenje za rad, odnosno kojima je odobrilo registraciju, moraju biti upisane u odgovarajuće registre.

To su:

 • registar revizorskih društava
 • registar samostalnih revizora
 • registar ovlaštenih revizora
 • registar revizorskih vježbenika
 • registar revizorskih društava i registar ovlaštenih revizora iz drugih država članica
 • registar ovlaštenih revizora iz trećih zemalja
 • registar subjekata za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registar revizora u trećoj zemlji.

Sve ove registre vodi Ministarstvo financija u elektroničkom obliku i na hrvatskom jeziku. Podaci u registrima su javni (osim vezano za zaštitu osobnih podataka) i mogu se koristiti besplatno i dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva financija http://www.mfin.hr/ .

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381