16. lipnja, 2020

Obustava plaćanja spomeničke rente

Na temelju članka 114.c stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Ministarstvo kulture je donijelo odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente.

Spomenička renta predstavlja obvezu fizičkih i pravnih osoba radi prikupljanja sredstava potrebnih za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara odnosno za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara, a čiju visinu propisuju svojim odlukama gradovi i općine u Republici Hrvatskoj.

Po Zakonu obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe obveznici poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline (direktna renta), pri čemu se navedeno odnosi i za svaku poslovnu jedinicu obveznika te fizičke i pravne osobe koje obavljaju sljedeće djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (indirektna renta):

46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,

46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,

47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,

61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa),

64.1 Novčarsko posredovanje,

66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,

92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Odlukom o obustavi se utvrđuje obustava plaćanja spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente na temelju članaka 114. i 114. a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za razdoblje od 21. svibnja do 21. srpnja 2020 godine, u kojem ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente.

Ova obustava je zapravo samo produženje, pošto je prethodnom odlukom također bila propisana obustava plaćanja spomeničke rente za razdoblje od 20. ožujka do 20. svibnja 2020. godine.

 

Za sva dodatna pitanja i pomoć UNIJA vam stoji na raspolaganju.

e-mail: info.zg@unija.com