22. siječnja, 2020

Obračun poreza na dohodak za mlade – promjene od 1. 1. 2020. godine

Početkom nove 2020. godine na snagu su stupile reforme porezne uprave vezano za, između ostalog, i porez na dohodak:

  • povećao se osnovni osobni odbitak sa 3.800,00 na 4.000,00 kuna
  • u cenzus od 15.000,00 kuna za uzdržavanog člana ne ulaze naknade učenicima dualnog obrazovanja i nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada
  • proširen obuhvat primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak: primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu, naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja do propisanog iznosa, uplate premije dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika do propisanog iznosa
  • pojednostavljen je način izvješćivanja o primljenim inozemnim primicima
  • porez i prirez porezu na dohodak od najma u turizmu u paušalnom iznosu plaća se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalazi i slično

 

Najbitnija reforma mladim zaposlenicima je ona gdje Zakon navodi da se porezna obveza mladima do 25 godina života poreza na dohodak smanjuje za 100%, a mladima od 26 do 30 godina života smanjuje za 50%. Maksimalni godišnji iznos porezne osnovice za obje kategorije je 360.000,00 kuna

U prvoj verziji zakonskih izmjena koje su bile na javnom savjetovanju tvrdilo se da će ova mjera direktno utjecati na povećanje plaća mladima te da to ujedno predstavlja i demografsku mjeru zaustavljanja trenda odlaska mladih i visokoobrazovanih osoba na rad u inozemstvo te da će to lokalne proračune stajati 800 milijuna kuna.

Ipak, umanjenje porezne obveze obračunavat će se po godišnjoj prijavi poreza na dohodak, pa će prvi povrat poreza na dohodak za 2020. godinu ti mladi dobiti tek u kolovozu 2021.

Na kraju, to će ipak stajati 700 milijuna kuna, a navedena demografska mjera će  imati efekt tek za godinu i osam mjeseci.

 

Za više informacija i pomoć o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte na:

e-mail: info.zg@unija.com

tel. +385 1 6446 381